PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace 2 - atletika - víceboje /TR/ - PATL085N
Anglický název: Specialization 2 - Athletics - Multicontests
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Korekvizity : PATL083N
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Předmět je povinně volitelný pro studenty nMgr. studia TVS, profilující pro studenty směru sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů v atletických vícebojích, obsahu a stavby tréninku atletických vícebojů. Studující si zdokonalují speciální dovednosti vícebojařů a získávají znalosti a dovednosti v rozsahu trenér atletiky II. třídy - víceboje

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X

VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink vícebojů. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 269-283. ISBN 80-7033-770-2.

KRÁTKÝ, P., VINDUŠKOVÁ, J. Performance Development Trends in the Decathlon [Tendence ve vývoji výkonnosti v desetiboji]. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Combined Events [Víceboje]. High Level Coaching Seminar. Prague 27-30 September 2002. Praha : ČAS, 2002 s. 43-50.

VINDUŠKOVÁ, J. Brief Outline of Training for Combined-Event Athletes - Girls [Stručný nástin

tréninku vícebojařek]. In VINDUŠKOVÁ, J. (editor) Combined Events [Víceboje]. High Level

Coaching Seminar. Prague 27-30 September 2002. Praha : ČAS, 2002. s. 78 - 86.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Technika:

speciální cvičení vícebojaře

Teorie:

seminární práce

vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Cvičení:

1. - 7. Technika, didaktika, tréninkové prostředky jednotlivých disciplín vícebojů.

Přednášky:

8. Vývoj atletických vícebojů

9. Struktura vícebojařských výkonů

10. Trénink vícebojů

11. - 12. Analýza techniky disciplín vícebojů

13. - 14. Analýza tréninku vícebojů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na vstupní úroveň dovedností:

M Ž

desetiboj 5200-4500-3900

sedmiboj 3500-3000-2600

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK