PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika atletiky - PATL081N
Anglický název: Didactics of Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Je neslučitelnost pro: PATL082N
Je záměnnost pro: PATL082N
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je určen studentů navazujícího magisterského studia TVS a navazujícího magisterského studia UČS. Předmět je zaměřen na didaktiku atletiky ve školní tělesné výchově a na didaktiku atletického tréninku.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

The course is obligatory for the students of the PES (Physical Education and Sports) follow-up masters programme and for the students of the TSS (Teaching for Secondary Schools) follow-up masters programme. The course focusus on the teaching of athletics in Physical Education classes and the training of athletics.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A. a METELKOVÁ, T. Atletika: Pro II. stupeň základních škol. 1.vyd. Praha: NS Svoboda, 1998.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet

Písemné přípravy (3x)

Didaktický výstup

Požadavky na zkoušku:

zkouška z techniky - imitační cvičení

vědomostní test

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1.- 7. Historie atletiky. Technika a didaktika atletiky. Atletika ve školní tělesné výchově. Trénink mládeže v atletických oddílech a školních sportovních klubech. Školní atletické soutěže.

Cvičení:

8. - 14. Pedagogická praxe studentů: didaktika koordinačně náročnějších disciplín, školní atletické hodiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK