PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sportovní specializace IV - atletika - skoky /TR/ - PATL077
Anglický název: Specialization IV - Athletics Jumps
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Korekvizity : PATL042, PATL069
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty bakalářského studia TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů ve skokanských disciplínách, obsahu a stavby tréninku skoků. Studující si zdokonalují speciální dovednosti skokanů, získají vědomosti a dovednosti trenérů atletiky II. třídy - skoky
Literatura
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (26.02.2008)

Literatura :

1. VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. 1.vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2002. 114 s. ISBN 80-7033-769-9.

2. VINDUŠKOVÁ, J., KOUKAL, J. Trénink skoku do dálky a trojskoku. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 193-201. ISBN 80-7033-770-2.

3. VELEBIL, V. Trénink skoku do výšky. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor)aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 202-212. ISBN 80-7033-770-2.

4. KRÁTKÝ, P. Trénink skoku o tyči. IN VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. s. 213-220. ISBN 80-7033-770-2.

5. VINDUŠKOVÁ, J., KRÁTKÝ, P. Skoky. (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2003. 69 min

6. JONATH, U., u.a. Leichtathletik 2. Springen. 1. Auf. Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1995.

7. JACOBY, E., FRALEY, B., at all. Complete Book of Jumps. Champaign : Human Kinetics, 1995.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (26.02.2008)

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Modelové výkony

muži I muži II ženy I ženy II

Skok daleký 5,40 5,00 4,30 4,00

Trojskok 11,20 10,50 9,20 8,50

Skok do výšky 1,55 1,45 1,30 1,20

Skok o tyči 2,50 2,20 2,00 1,80

Technika:

speciální skokanská cvičení

technika při výkonu

rozhodování

Teorie:

seminární práce

vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. Struktura výkonu ve skokanských disciplínách

Cvičení:

2. - 7. Technika a didaktika skokanských disciplín

Přednášky

8. Technika a didaktika skokanských disciplín

9. Trénink skokanských disciplín

Semináře

10. -11. Analýza techniky skokanských disciplín

12. - 13. Analýza tréninku skokanských disciplín

14. Organizace a rozhodování skokanských disciplín

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK