PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Sportovní specializace III - atletika - vrhy /TR/ - PATL070
Anglický název: Specialization III - Athletics - Throws
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Patří mezi: OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
Korekvizity : PATL042
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty jednooborového TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace - atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury výkonu a tréninku ve vrhačských disciplínách. Studující si zdokonalují speciální dovednosti ve vrhačských disciplínách a získávají trenérské dovednosti v rozsahu trenér atletiky II. třídy - vrhy.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

ŠIMON, J., FRIDRICH, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrh koulí. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 85 - 130. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J., MATOUŠEK, M., STUDNIČKA, P., HORÁK, M. Hod kladivem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 131 - 151. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J., ŠILHAVÝ, J. Hod diskem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 152 - 177. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Hod oštěpem. IN ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. s. 177 - 223. ISBN 80-7033-815

SEGEŤOVÁ, J. aj. Vrhy - hody (videokazeta). Praha : CASRI-ČAS-FTVS UK, 2003. 78 min

VINDUSKOVA, J., SEGEŤOVÁ, J. Vrhačská abeceda - plný míč.vmw. Elektronické materiály. Praha : FTVS UK, 2006

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha : Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

JONATH, U., u.a. Leichtathletik 3. Werfen und Mehrkamf. 1.Auf. Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1995.

ROGERS, J. L. (editor) USA Track and Field Coaching Manual. First edition. Champaign : Human Kinetics, 2000. 316 s. ISBN0-88011-604-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelový výkon: muži I muži II ženy I ženy II

vrh koulí 9,00 8,20 7,80 7,20

hod diskem 26,00 22,00 23,00 20,00

hod oštěpem 36,00 32,00 25,00 20,00

Technika:

speciální vrhačská cvičení

rozhodování

Teorie:

Seminární práce 3x: Analýza techniky vrhačské disciplíny z kinogramu mladého a vrcholového vrhače

Rozbor sledovaných vrhačských tréninků

Vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Přednášky:

1. Struktura sportovního výkonu vrhačských disciplín a specializované problémy techniky vrhačských

disciplín

2. Trénink vrhačských disciplín

3. - 7. Analýza techniky, didaktiky a tréninku vrhačských disciplín

Cvičení:

8. - 14. Speciální průpravná cvičení a tréninkové prostředky ve vrhačských disciplínách (s analýzou

techniky). Rozhodování ve vrhačských disciplínách při atletických soutěžích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK