PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ - PATL069
Anglický název: Specialization II - Athletics - sprints
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Patří mezi: OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
Korekvizity : PATL042
K//Je korekvizitou pro: PATL077
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je povinně volitelný pro studenty jednooborového TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace a atletika. Předmět zahrnuje problematiku struktury sportovních výkonů v hladkém a překážkovém sprintu, obsah a stavbu tréninku běhů na krátké vzdálenosti. Studující si zdokonalují speciální dovednosti sprinterů a překážkářů a získávají trenérské dovednosti v rozsahu trenér atletiky II. třídy sprinty
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

HLÍNA, J. Běh mužů a žen na 100 a 200 m. IN MILLEROVÁ, V.a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2001. s. 5 - 47, ISBN 80-7033-570-X

MILLEROVÁ, V. Překážkový běh mužů na 110 m a žen na 100 m. IN MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2001. s. 48 - 109, ISBN 80-7033-570-X

KORBEL, V. Překážkový běh na 400 m. IN MILLEROVÁ, V., HLÍNA, J., KAPLAN, A., KORBEL, V. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2001. s. 150 - 197, ISBN 80-7033-570-X

HLÍNA, J., KAPLAN, A. Štafetové běhy. IN MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2001. s. 198 - 211, ISBN 80-7033-570-X

MILLEROVÁ, V., HLÍNA, J. aj. SPRINTY, PŘEKÁŽKY. Video-VHS, CD, DVD. Praha : CASRI, 2005.

ROGERS, J. L. (editor) USA Track and Field Coaching Manual. First edition. Champaign : Human Kinetics, 2000. 316 s. ISBN0-88011-604-8

JONATH, U., u.a. Leichtathletik 1..Laufen. 1. Auf. Reinbek bei Hamburg : Rohwolt, 1995. 446 s. ISBN 3-499-18660-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Modelové výkony:
M Ž

100 m 12,6 s 14,6 s

200 m 26,5 s 30,5 s

400 m 58,0 s 68,0 s

překážkový běh 100 m př. (100 cm) 16,5 s -

60 m př. (84 cm) - 11,0 s

Technika:
sprint- NS, štafetové předávky

překážkový běh - speciální průpravná cvičení a technika při výkonu

rozhodování

Teorie:
seminární práce

vědomostní test

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Cvičení:

1. - 7. Technika, didaktika, tréninkové prostředky NS, hladkého sprintu, překážkového

běhu a štafetových běhů. Organizace a rozhodování sprinterských disciplín při atletických

soutěžích.

Přednášky:

8. - 14. Historie a vývoj výkonů v atletických sprintech. Struktura výkonu s důrazem na techniku v bězích

na krátké vzdálenosti. Trénink krátkých a dlouhých sprintů. Trénink krátkých a dlouhých

překážkových sprintů. Analýza techniky hladkých sprintů. Analýza techniky překážkových sprintů.

Analýza tréninku krátkých a dlouhých sprintů. Analýza tréninku překážkových sprintů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK