PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Atletické soutěže a jejich rozhodování - PATL064
Anglický název: Athletic competition and refereeing
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Patří mezi: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
TVS KS bc. 1.r. volit.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro všechny obory a směry studia. Obsah předmětu je rozdělen do tří částí. V prvních dvou částech si studenti získají vědomosti o organizaci atletických soutěžích. Třetí část je věnována atletickým pravidlům a činnosti rozhodčího atletiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.02.2020)

Pravidla atletiky - nejnovější překlad pravidel IAAF ve znění příručky Handbook. Handbook vychází každoročně.

https://www.atletika.cz/_sys_/FileStorage/download/15/14976/p2018-technicka-pravidla-f9.pdf

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.02.2020)

Požadavky na zápočet:

Rozhodování na atletických závodech

Test z pravidel

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednášky:

1. - 6. Atletické soutěže, jejich organizace a pořádání.

Výklad atletických pravidel včetně pravidel pro handicapované. Rozhodčí atletiky. Atletická pravidla u

skupin atletických disciplín

7. Test z pravidel atletiky.

Cvičení:

8. - 14. Didaktická praxe rozhodování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK