PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz kondičního atletického tréninku (LS) - PATL053
Anglický název: Athletic conditioning - course
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (72)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Patří mezi: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.04.2013)
Kurz je určen primárně studentům TVS, kteří mají zájem o řízené zdokonalování v atletice. Kurz představuje týdenní tréninkový mikrocyklus, ve kterém studenti rozvíjí své všeobecné kondiční předpoklady a zvyšují atletické dovednosti ve vybraných atletických disciplínách. Současně si prohlubují své znalosti o metodice tréninku těchto disciplín a metodice jejich nácviku. V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními testy k ověření úrovně kondice a s využitím vidoanalýzy v tréninku i ve výuce.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

The course is intended for students who are interested in guided athletic training. During one week training microcycle the students will develop their level of fitness and improve their athletic abilities needed to fulfil the practical credit requirements of Athletics I and II. Students will also practice the testing of motor capacities.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet

Plnění stanovených úkolů

100% prezence

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.04.2013)

Trénink atletických disciplín

Zdokonalování techniky vybraných atletických disciplín

Rozvoj rychlosti, výbušnosti a vytrvalosti

Regenerace a kompenzační cvičení

Pedagogická praxe studujících - vedení částí lekcí.

Semináře:

Pedagogická analýza a hodnocení techniky atletických disciplín

Hodnocení kondičních předpokladů

Přednáška:

Dětská atletika

Technika atletických disciplín

Využití videoanalýzy v tréninkovém procesu a ve výuce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK