PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy atletiky - PATL044
Anglický název: Basic Athletics
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (17.04.2008)
Studenti se seznamují se základními atletickými dovednostmi a se základy techniky atletických disciplín. Součástí předmětu je samostatná organizace atletické soutěže.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Předmět je povinný pro studenty oboru Management TVS. V předmětu jsou studenti seznamováni se základy atletiky. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje základy techniky a pravidel běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín. Dále jsou studující seznámeni s tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a rychlostních schopností. Studenti jsou seznámeni s organizací soutěží v atletice, organizují a účastní se modelového závodu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN 1991.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Pravidla atletiky 2010. Praha : Olympia, 2010. ISBN 80-7376-210-0

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na výuce, organizace atletické soutěže.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Cvičení:

1.-2. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

3.-4. Základy techniky a pravidel atletických disciplín

5. Atletické hry

6. Tréninkové prostředky pro rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti

7. Organizace atletické soutěže

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK