PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sportovní specializace I - atletika - žactvo /TR/ - PATL042
Anglický název: Sports Specialization I - Athletics - Pupils
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (36)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Je korekvizitou pro: PATL069, PATL077, PATL070
Anotace
Poslední úprava: LAZANKOK (15.06.2016)
Předmět je povinně volitelný pro studenty oboru TVS, profilující pro studenty, kteří zvolí směr studia sportovní specializace, pokud zvolí specializaci atletika. Studenti získají základní poznatky o cvičení dětí v atletických přípravkách a o tréninku nejmladšího žactva. Studenti jsou seznámeni s metodikou nácviku atletických disciplín u dětí - začátečníků. Studenti mohou uplatnit své vědomosti a dovednosti jako cvičitelé v atletických přípravkách. Při členství v atletickém oddíle mohou požádat po splnění zápočtových požadavků o průkaz trenéra atletiky IV. třídy. Studenti získávají trenérské dovednosti v rozsahu kvalifikace Trenér atletiky II. třídy - žactvo, o kterou mohou požádat po dokončení bakalářských studií TVS.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika (Edice metodických listů pro školní a mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15 žáků). 1.vyd. Praha : Svoboda, 1998. 64 s. ISBN 80-205-0528-8.

KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha : Portál, 2003.149 s. ISBN 80-7178-785-X

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha : Olympia, 2009

Atletika pro děti

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Technika: přeběh malých překážek, skok do výšky nůžkami, opakované dálkařské odrazy přes kužele, hod

raketkou (vše oboustranně)

Seminární práce - zásobník cvičení a her pro nejmladší žactvo

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Přednášky:

1. - 7. Cvičení dětí v atletických přípravkách. Trénink nejmladšího žactva. Sprinty a překážky v etapě

základního tréninku. Běhy a chůze v etapě základního tréninku. Skoky v etapě základního tréninku.

Hody a vrhy v základní etapě tréninku. Atletické soutěže dětí a nejmladšího žactva.

Cvičení:

8. - 14. Průprava a hry se sprintem a překážkami. Průprava a běžecké hry. Průprava a skokanské hry.

Házíme a vrháme všemi způsoby. Atletické štafetové hry. Atletické cvičiště pro nejmenší. Zkouška

koordinace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK