PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz kondičního atletického treninku (ZS) - PATL041
Anglický název: Athletic conditioning - course
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (44)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Patří mezi: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
APTVP prez. bc. 1.r. volit.
CIZINCI ERASMUS Bc
CIZINCI ERASMUS Bc TVSS_AJ
FYZIOE ERASMUS
Fyzioterapie bc. cizinci 3.r. vol.
Fyzioterapie bc. cïzinci 1.r. v
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie nav. 1.r. volit. CIZ
Fyzioterapie nav. 2.r. volit. CIZ
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
TVSC prez. bc ciz. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
TVSC prez. bc. jednoobor 2.r. pv
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (09.09.2016)
Předmět je určen studentům TVS všech směrů studia. Studenti získají především praktické zkušenosti a znalosti o rozvoji základních kondičních schopností v zimních horských podmínkách. Zvyšují si vlastní kondici a získávají praktické dovednosti s organizováním podobných kurzů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (01.10.2019)

1. KORBEL, V. Videokazeta Všeobecná kondiční příprava. 1. vyd. Praha: Casri, 2002

2. KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.149 s. ISBN 80-7178-785-X

3. JEBAVÝ, R., KOVÁŘOVÁ, L., HORČIC, J. Kondiční příprava. Praha: Mladá Fronta, 2019. ISNB 978-80-204-5322-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. (01.10.2019)

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZIMNÍ KONDIČNÍ KURZ (PATL 041)

Datum konání

1. termín 20. 1. – 24. 1. 2020

2. termín 27. 1. – 31. 1. 2020

Přihlášení

Pro přihlášení do jednotlivých termínů kurzu použijte aplikaci - přihlašování do předmětů a přihlaste se na konkrétní rozvrhový lístek kurzu.

Termín přihlášení a zaplacení je do 18.10. 2019!!!!

Cena kurzu činí 1800 Kč (bez dopravy a stravy). ČÚ: 0085332011/0100

VS pro I. termín je 600104, do poznámek uvést jméno a příjmení studenta

VS pro II. termín je 600105, do poznámek uvést jméno a příjmení studenta

Po tomto datu Vám bude na základě platby potvrzena účast na jednom ze dvou vámi vybraných termínů.

V případě neuhrazení částky zaniká Váš nárok na účast v kurzu a místo bude nabídnuto náhradníkům.

Místo konání: Horní Malá Úpa (Krkonoše)

Obsah kurzu: Zimní kurz je zaměřen na rozvoj kondice, převážně různých složek vytrvalosti, silových schopností i psychické odolnosti jedince. Na vybavení bude potřeba si opatřit běžecké oblečení včetně obuvi, zimní výbavu na vysokohorskou turistiku, běžky a plavky.

Doprava a strava vlastní. Kuchyňka dobře vybavena. Více detailů o programu výuky i vybavení chaty na informační schůzce a v sylabusu předmětu PATL041 na fakultních webových stránkách.

Informační schůzka ke kurzům

Schůzka ke kurzům bude 7.1. 2020 ve 12,30 hod na katedře atletiky v seminární místnosti.

Pokud přihlášený student nemůže na schůzku přijít, doporučujeme za sebe poslat náhradu.

Náhradníci se zapisují na sekretariátu katedry atletiky

Další informace poskytuje koordinátor předmětu Radim Jebavý.

Kurz probíhá ve dvou lednových termínech v Krkonoších v Malé Úpě. Termíny kurzů jsou zveřejněné v SISU i na webových stránkách katedry. Přihlášení studenti jsou povinni se přihlásit a zaplatit 1800,- Kč. Pokud tak neučiní do termínu stanoveném katedrou atletiky, budou z kurzu vyřazeni. Podrobné informace o platbě jsou zasílány studentům, kteří se zapsali do rozvrhového lístku, na email, který mají uveden v SIS.

Z důvodu omezené kapacity kurzů je možné se registrovat jako náhradník na kurz na sekretariátu katedry atletiky u paní Moniky Horákové (horakova@ftvs.cuni.cz).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK