PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kurz kondičního atletického treninku (ZS) - PATL041
Anglický název: Athletic conditioning - course
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (44)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Patří mezi: APTV komb. bc. 1.r. volit.
APTV prez. bc. 1.r. volit.
CIZINCI ERASMUS Bc
FYZIOE ERASMUS
Fyzioterapie bc. cizinci 3.r. vol.
Fyzioterapie bc. cïzinci 1.r. v
Fyzioterapie bc. 1.r. volit.
Fyzioterapie nav. 1.r. volit. CIZ
Fyzioterapie nav. 2.r. volit. CIZ
TVS KS bc. 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 1.r. volit.
TVS prez. bc. jednoobor 3.r. pv
TVS VT bc. prez. 1.r. volit.
TVS VT komb. 1.r. volit.
TVSC prez. bc ciz. volit.
TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
TVSC prez. bc. jednoobor 2.r. pv
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (09.09.2016)

Předmět je určen studentům TVS všech směrů studia. Studenti získají především praktické zkušenosti a znalosti o rozvoji základních kondičních schopností v zimních horských podmínkách. Zvyšují si vlastní kondici a získávají praktické dovednosti s organizováním podobných kurzů.
Literatura
Poslední úprava: TAJ (07.03.2006)

1. KORBEL, V. Videokazeta Všeobecná kondiční příprava. 1. vyd. Praha: Casri, 2002

2. KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha : Portál, 2003.149 s. ISBN 80-7178-785-X

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Aktivní účast na kurzu

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (21.09.2017)

Kurz je určen posluchačům, kteří chtějí získa znalosti o rozvoji základních kondičních schopností s kolektivním přístupem v zimních podmínkách. Zvyšují si vlastní kondici a získávají praktické dovednosti s organizováním podobných kurzů. Cvičení se uskutečňuje formou dvou- až třífázových tréninků za den. Jejich náplň je orientována na ranní dýchací cvičení, rozvoj odolnosti formou otužování, komplexní aerobní, smíšené a laktátové zatížení, posilovací cvičení, kondiční cvičení na běžkách, protahovací a kompenzační cvičení, celodenní aerobní aktivita v podobě vysokohorské túry a herních činností v kolektivu.

Účastníkům se doporučuje mít alespoň základní úroveň kondice.

Doprava je individuální, vaří si každý sám ve vybavené kuchyňce.

Cena kurzu 1800,- Kč.

Kurz probíhá ve dvou lednových termínech v Krkonoších v Malé Úpě. Termíny kurzů jsou zveřejněné v SISU i na webových stránkách katedry. Přihlášení studenti jsou povinni se přihlásit a zaplatit 1800,- Kč. Pokud tak neučiní do termínu stanoveném katedrou atletiky, budou z kurzu vyřazeni. Podrobné informace o platbě jsou zasílány studentům, kteří se zapsali do rozvrhového lístku, na email, který mají uveden v SIS.

Z důvodu omezené kapacity kurzů je možné se registrovat jako náhradník na kurz na sekretariátu katedry atletiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK