PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní atletická cvičení - PATL039
Anglický název: Basic Athletic Exercises
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 70 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.06.2019)
V předmětu jsou studenti seznamováni se základními atletickými cvičeními. Získají vědomosti o bezpečnosti při atletickém výcviku, o atletickém rozcvičení, o prevenci zdravotních potíží. Předmět zahrnuje základy techniky, a didaktiky běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín. Dále jsou studující seznámeni s tréninkovými prostředky a metodami rozvoje obecné vytrvalosti a základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

It is an obligatory course for the students of Fysiotherapy and Ortotik-protetik. Students are acquainted with basic athletic exercises. They wil acquire knowledge regarding the safety of athletics training, warm-up exercises and the prevention of injuries. The course includes basic technique and teaching methods of running, jumping and throwing disciplines. The students will learn the basic testing of explosive power and the training methods used for developing general endurance.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (23.09.2019)

DOSTÁL, E., VELEBIL, V. a kol.: Didaktika školní atletiky. Praha : SPN, 1991.

Dostupné na

JEBAVÝ, R., HOJKA,V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-801-247-4525-1.

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

Dostupné na

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

VÉLE, F. Kineziologie. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 2006.

JEBAVÝ, R., HOJKA,V., KAPLAN, A. Rozcvičení ve sportu. Praha: Grada 2014. ISBN 978-801-247-4525-1

VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Základy atletiky. Praha : UK FTVS, 2006. 36 s.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

CARR, G. A. Fundamentals of Track and Field. 2nd ed.. Champaign : Human Kinetics, 1999. ISBN 0-7360-0008-9. 285 p.

ELLIOTT, B., MESTER, J. (editors) et all. Training in Sport (Applying Sport Science) 1st ed. Chichester : John Wiley & Sons, 1998. ISBN 0-471-97870-1. 409 p.

SHEPHERD, J. The Compete Guide to Sports Traning. London : A&C Black, 2006. ISBN- 10 0 713678356. 224 p.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (10.11.2010)

Aktivní účast na lekcích, absolvování nácviku techniky atletických disciplín, absolvování testů

Testování

Muži 30 m letmo, 400 m, 1500 m, 5-skok snožmo, hod plným míčem (3 kg)

Ženy 30 m letmo, 400 m, 1500 m, 5-skok snožmo, hod plným míčem (2 kg)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (04.06.2019)

1. Bezpečnost při atletickém výcviku. Atletické rozcvičení. Prevence zdravotních obtíží.

2. Základy techniky běžeckých, skokanských a vrhačských disciplín

3. Testy skokanské a vrhačské výbušnosti.

4. Tréninkové prostředky a metody pro rozvoj běžecké vytrvalosti.

5. Základy techniky skoku do dálky a do výšky

6. Základy techniky vrhu koulí a hodu oštěpem

7. Testy běžecké vytrvalosti a rychlosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK