PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Atletické posilování - PATL018
Anglický název: Muscle strenghtening
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Patří mezi: APTVK komb. bc. 1.r. volit.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro studenty TVS. Předmět je zaměřen na metodiku atletického posilování různých druhů síly. Studenti získají vědomosti o bezpečnosti při posilování, o rozcvičení před posilovacím tréninkem a o prevenci zdravotních potíží vhodným silovým tréninkem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Delavier, F. Strength training anatomy. Human kinetics, 2003.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Silové schopnosti. In MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku.1.vyd. Praha : Karolinum,

1994, s. 28 - 39

TVRZNÍK, A., SEGEŤOVÁ, J. Síla pro všechny. 1.vyd. Praha : Grada, 1998. 88 s. ISBN 80-7169-471-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Test znalosti učiva

Seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednáška:

1. Silová příprava v atletickém tréninku

Semináře a cvičení:

2. - 13. Posilování začátečníků, posturální gymnastika kompenzační cvičení v posilovacím tréninku. Objemový

silový trénink. Trénink maximální síly. Trénink rychlé a explosivní síly, plyometrie. Trénink

vytrvalostní síly, kruhový trénink.

14. Test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK