Atletické posilování - PATL017
Anglický název: Muscle strenghtening
Zajišťuje: Atletika (51-600100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 60 / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty odborného základu
Patří mezi: APTVP prez. bc. 1.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 3.r. vol
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (23.11.2010)
Předmět je volitelný pro studenty TVS. Předmět je zaměřen na metodiku atletického posilování různých druhů síly. Studenti získají vědomosti o bezpečnosti při posilování, o rozcvičení před posilovacím tréninkem a o prevenci zdravotních potíží vhodným silovým tréninkem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

JEBAVÝ, R., ZUMR, T. Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada 2009.

JEBAVÝ, R., HORČIC, J., ZEMANOVÁ, L. Kondiční příprava. [DVD].

Praha:UK FTVS Praha, 2008.

POLIQUIN, CH. Modern trends in strength training: volume 1, sets and reps. Second edition. Charlespoliquin.Net, 2001. 58 s. ISBN 0970197918.

POTVIN, A., BENSON, CH. The Great Balance + Stability Handbook. 2003, ISBN: 0973126205.

STOPPANI, J. Encyclopedia of muscle & strength. First published. Human Kinetics, 2006. ISBN 0736057714.

MANOCCHICA, P. Anatomy of Exercise. A+C Black Publischer Ltd. 2007. ISBN 139780713687217.

REMEDIAS, R. Power training. Rodale Inc. NY, USA 2007. ISBN 139781594865848.

DELAVIER, F. Strength training anatomy. Human kinetics, 2003.

SEGEŤOVÁ, J., Tvrzník, P. Síla pro všechny. Praha: Grada, 1997.

TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: Arsci, 2007. ISBN 978-80-86078-72-4.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6

ŠIMON, J. Silové schopnosti. In MILLEROVÁ, V., aj. Základy atletického tréninku.1.vyd. Praha : Karolinum,

1994, s. 28 - 39

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Požadavky na zápočet:

Test znalosti učiva

Seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. (16.11.2010)

Přednáška:

1. Silová příprava v atletickém tréninku

Semináře a cvičení:

2. - 13. Posilování začátečníků, posturální gymnastika kompenzační cvičení v posilovacím tréninku. Objemový

silový trénink. Trénink maximální síly. Trénink rychlé a explosivní síly, plyometrie. Trénink

vytrvalostní síly, kruhový trénink.

14. Test