PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomechanika pohybového systému - PABA085N
Anglický název: Biomechanics of Locomotor System and Tissues
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)
Obsahem předmětu jsou základní témata týkající se struktury a chování pohybového systému člověka, jeho tolerance k intenzivní pohybové zátěži i k hypokinezi. Vybrané problémy patobiomechaniky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z:

GOSWAMI, Tarun. Human Musculoskeletal Biomechanic , InTech, 2012. 254 p. ISBN 978-953-307-638-6, (dostupné na )

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012, 214 str.. ISBN 9788024621821.

VALENTA, J.; KONVIČKOVÁ, S. Biomechanika člověka - Svalově kosterní systém 1. díl. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997, 175 s. ISBN 80-01-01565-3.

KNUDSON, D. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

HAMILL, J., KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

NIGG, Benno M., HERZOG, W. Biomechanics of the musculo-skeletal system. 3rd Edition John Wiley & Sons, 2007. 686 p. ISBN: 978-0-470-01767-8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Linda Komínková (30.11.2018)

Témata přednášek:

Struktura a chování pohybového systému člověka, jeho podsystémy

Pohybový systém z hlediska reologie

Kosterní systém

Mezilehlé prvky (kloubní spojení, meziobratlové ploténky)

Svalový systém, Hillův tříprvkový model, Hillova rovnice

Podsystémy informační, inervační a řídící

Tolerance pohybového systému na různé druhy zátěže včetně hypokineze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK