PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomechanika pohybového systému - PABA049
Anglický název: Biomechanics of Locomotor System
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
Vyučující: Ing. Petr Kubový
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)
Obsahem kurzu jsou základní témata týkající se struktury a chování pohybového systému člověka. Dále jsou probírány otázky ontogeneze pohybového systému, jeho tolerance k pohybové zátěži a vybrané problémy patobiomechaniky. Předmět se zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi člověka a jeho částí, a mechanickými interakcemi mezi nimi a vnějším okolím. Popisuje hmotnostní geometrii těla, kinematickou a dynamickou charakteristiku vnitřních a vnějších vazeb pohybového aparátu člověka, se zvláštním aspektem na svalový systém. The subject deals with mechanical structure, mechanical behavior and mechanical properties of man and its parts, and with mechanical interactions between them and the external environment. It describes body mass geometry, kinematic and dynamic characteristics of internal and external human musculoskeletal relationships, with a particular aspect of the muscular system.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Získat hlubší znalosti o struktuře a chování pohybového systému člověka

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

KATEDRA ANATOMIE A BIOMECHANIKY. Patobiomechanika a patokineziologie. [online skriptum]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 5.1.2018]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/index.php

HAMILL, Joseph; KNUTZEN, Kathleen M. Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2006. ISBN-13: 978-1451177305. ISBN-10: 1451177305.

KARAS, V., OTÁHAL, S., SUŠANKA, P. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-20554-2.

JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, 84 s. ISBN 80-244-0644-6.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of biomechanics. Springer Science & Business Media, 2007. ISBN-13: 978-0387493114, ISBN-10: 0387493115.

BARTLETT, Roger. Sports biomechanics: reducing injury and improving performance. Routledge, 2002. ISBN 0419184406.

PAYTON, Carl J., BURDEN, Adrian (et al.). Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise: the British Association of Sport and Exercise Sciences guide. Routledge, 2017. ISBN-13: 978-0415434690. ISBN-10: 0415434696.

Jack M. Winters, Patrick E. Crago, Biomechanics and neural control of posture and movement, Springer - Verlag New York, 2000

Benno M. Nigg & Walter Herzog, Biomechanics of the musculo - skeletal system second edition, John Wiley & Sons Ltd, 2002

Michael Shacklock, Clinical neurodynamics a new system of muscoloskeletal treatment, Elsevier limited, 2005

JELEN, K., PŘÍBRAMSKÝ, M., KOHOUTEK, M.. Biomechanika a motorické předpoklady alpských disciplín: Česká škola lyžování. Praha: Univerzita Karlova, 2001. 180 str.. ISBN 80-86317-10-2.

JELEN, K., ŠORFOVÁ, M., TLAPÁKOVÁ, E., & BILLICH, R. (et al.). Biomechanical reflection of human hypokinetic stress and its identificators. Praha: Karolinum, 2012. 214 str.. ISBN 9788024621821.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

vlastní esej nebo překlad vybraného článku k dané tématice

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

1. Charakteristika oboru, definice, rozdělení.

2. Základní pojmy, geometrie pohybu člověka

3. Struktura a chování pohybového systému člověka, jeho podsystémy

4. Pohybový systém z hlediska reologie

5. Biomechanika svalu

6. Svalově-kosterní systém

7. Mezilehlé prvky (kloubní spojení, meziobratlové ploténky)

8. Svalový systém

9. Hillův tříprvkový model

10. Hillova rovnice

11. Podsystémy informační, inervační a řídící

12. Tolerance pohybového systému na různé druhy zátěže včetně hypokineze

13. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

14. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. (18.06.2019)

Předmět navazuje na povinný předmět Biomechanika nebo Biofyzia a biomechanika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK