PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biofyzika a biomechanika II - PABA033C
Anglický název: Biophysics and Biomechanics II
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Martin Stupka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Stupka, Ph.D.
Patří mezi: TVSC prez. bc. jednoobor 1.r. pv
Anotace -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (13.03.2008)
Obligatorní kurz pro Bc studijní směr Rehabilitace se skládá z přednáškových lekcí, seminářů a laboratorních cvičení, které jsou organizovány dvoufázově ve sledu: Biofyzika => Biomechanika.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. František Lopot, Ph.D. (28.10.2019)

Biophysics, Springer Berlin Heidelberg, 2010.

COTTERILL, R. M. J.; BERG, H. C. Books-Biophysics: An Introduction. Physics Today, 2003, 56.9: 61.

DILLON, Patrick F. Biophysics: a physiological approach. Cambridge University Press, 2012.Hrazdira, I., HRAZDIRA, Ivo; MORNSTEIN, Vojtěch; ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Neptun, 2006.

KNUDSON, Duane V. Qualitative diagnosis of human movement: improving performance in sport and exercise. Human kinetics, 2013.

NARAYANAN, Parameswaran. Essentials of biophysics. Anshan, 2010.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Ing. František Lopot, Ph.D. (28.10.2019)
Credit Requirements
  • Semestral individual projects

Exam

  • Written test
  • Oral exam including defense of semesters' projects

Sylabus -
Poslední úprava: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (13.03.2008)

1. Výchozí pojmy

2. Pohybový systém

3. Pohyb člověka z pohledu kinematiky

4. Dynamika pohybu člověka

5. Mechanické vlastnosti tkání

6. Lokomoce, manipulace a posturální stabilita

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • esej, test + ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK