PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Biofyzikální základy pohybu - PABA027
Anglický název: Biophysical basics of movement
Zajišťuje: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 60 / 30 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc.
Vyučující: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc.
Patří mezi: APTV prez. bc. 2.r. vol.
Management bc. 3.r. volit.
OO_TVS prez. bc. 2.r. vol
TVS prez. bc. jednoobor 2.r. volit.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Cílem je poskytnout studentům přehled a orientaci v těch znalostech převážně středoškolské fyziky (zejména mechaniky), které jsou nutnou podmínkou pro následné studium biomechaniky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Cílem je poskytnout studentům přehled a orientaci v těch znalostech převážně středoškolské fyziky (zejména

mechaniky), které jsou nutnou podmínkou pro následné studium biomechaniky.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Žára J. a kol.: Počítačová grafika - principy a algoritmy. Grada, 1992

Schelz, I.: Excel 2007 - funkce a vzorce. Grada, 2008.

Derakhshani , D. : Maya - průvodce 3 D grafikou. Grada, 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (19.11.2010)

Zápočtový písemný test

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Přednášky:

Prostor, tvar, deformace, posunutí a rotace

virtuální prostor, obrazová scéna

interpretace pohybu ve virtuálním prostoru

analýza pohybu

animace pohybu

syntéza pohybu

Cvičení: Výuka bude probíhat v počítačové učebně a laboratoři Biomechanika Extrémních Zátěží (lab. BEZ)

grafická interpretace funkčních závislostí

praktické ukázky analýzy obrazu

virtuální prostor, řešení vybraného příkladu

analýza vybraného pohybu (samostatné řešení)

animace vybraného pohybu (samostatné řešení)

syntéza vybraného pohybu (samostatné řešení)

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. (08.11.2010)

Není určen pro kombinaci TV - matematika ani studijnímu oboru Management tělesné výchovy a sportu

Předmět je vyučován PŘED výukou biomechaniky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK