CZV - univerzita třetího věku - OXCZV0U3V
Anglický název: aj
Zajišťuje: Centrum celoživotního vzdělávání (41-CCV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vladimíra Dostálová, Ph.D.
Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Schůze členů katedry matematiky a didaktiky matematiky
Poslední úprava: Esserová Kateřina, DiS. (21.08.2023)