Univerzita 3. věku - OU001
Anglický název: University of the Third Age
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 2/0, --- [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Výuka se soustřeďuje na filosofické systémy v dějinách filosofie, jde o ontologii, gnozeologii a etiku v diachronním i synchronním pohledu. Důraz je kladen na českou filosofii v provázanosti s evropským filosofickým dědictvím, protože tato výuka sleduje intenci evropských kulturních tradic. Přednášky se týkají i filosofie mimoevropské. Konkrétně se soustřeďujeme se na tato témata: filosofie těla a tělesnosti, péče o duši, filosofie pravdy (teorie :koherence, korespondence, většinová teorie,aletheia, Nietzschova koncepce pravdy, marxistická koncepce pravdy, úloha koroborace v současné popperiánsky založené vědeckosti, addaequatio rei et intellectus v aristotelském a tomášovském pojetí, postmoderní situace a její vztah pluralitě pravd, atd.)Zvláštní důraz je kladen na fenomenologii a hermeneutiku, tj. vysvětlení Husserlovy, Heideggerovy a Patočkovy filosofie. Z fenomenologického hlediska vysvětlujeme fenomény: stáří, zdraví, života a smrti, problematiku domova. Literatura: Hoeffding, H. a Král, J. Přehledné dějiny filosofie.Praha : F. Strnad, 1941. Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši. Praha : Pedf UK,2009. Hogenová, A. Bloudění jako úděl.Praha : PedF UK 2011. Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5 Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5 Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5 Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011, ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran. Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2 Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5 Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6
Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (01.02.2020)
Cíl předmětu -

Orientace v české filosofii a souvislost s velkými filosofy v dějinách filosofie

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (01.02.2020)
Literatura -


Literatura: Hoeffding, H. a Král, J. Přehledné dějiny filosofie.Praha : F. Strnad, 1941.
 
Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši. Praha : Pedf UK,2009. 
Hogenová, A. Bloudění jako úděl.Praha : PedF UK 2011.
Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5
Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5
Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5
Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.
Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2
Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5
Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6
 

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (01.02.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Kolokviální zkouška z odpřednášené látky

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (01.02.2020)
Sylabus -

fenomenologie, postmoderna novopozitivismus, česká filosofie : Patočka, Masaryk, Krejčí, Komenský

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (01.02.2020)