PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce (B FJ) - OSOZ5F
Anglický název: Comprehensive Examination in French Language and Literature
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Eva Kalfiřtová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Francouzština
Atributy: Klauzurka B FJ1
Prerekvizity : OB2306001, OB2306013, OB2306018, OB2306062, OB2306067, OB2306068, OB2306069, OB2306070, OB2306073, OB2306074, OB2306075, OB2306077
Záměnnost : OSOZ3F
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.12.2019)
Souborná zkouška předpokládá obsáhnutí znalostí francouzské gramatiky, tedy fonetiky, normativní gramatiky, morfologie i syntaxe, i znalostí dosud probraných disciplín literatury. Je potvrzením komplexních znalostí studenta týkajících se jednotlivých jevů francouzské gramatiky a literárních disciplín. Absolvování souborné zkoušky prokazuje současně připravenost studenta na pokračování v navazujícím studiu, a to základě úspěšně absolvovaných gramatických i literárních disciplín.
Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (20.12.2019)

Klauzurní práce z francouzského jazyka a literatury má následující části:

–        diktát

–        gramatický test včetně terminologie a latinských sentencí

–        překlad z FJ do ČJ

–        překlad z ČJ do FJ

–        literární rozbor

 

  • Student může používat česko-francouzský překladový slovník a francouzsko-český překladový slovník
  • KLP trvá 4 hodiny
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK