Souborná odborná zkouška z českého jazyka a literatury s ročníkovou prací - OSOZ1C
Anglický název: Comprehensive Exam from Czech Language with a Seminar Work
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Prerekvizity : O02303001, O02303002, O02303003, O02303004, O02303005, O02303006, O02303007, O02303008, O02303009
Záměnnost : O02303SOZ
Je záměnnost pro: O02303SOZ
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (19.12.2005)
SOZ s ročníkovou prací (z ČJ nebo ČL) se skládá z obsahu učiva předmětů proseminář z ČJ, úvod do bohemistiky, fonetika a fonologie ČJ, morfologie ČJ, lexikologie ČJ, syntax ČJ I, syntax ČJ II, nauka o stylu a textu a z disciplín předepsaných katedrou české literatury.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (19.12.2005)

Literatura uvedena u jednotlivých kurzů obsažených v položce "prerekvizity".

Sylabus
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2011)

Zkouška má písemmnou formu a probíhá celkem ve čtyřech dnech - dva dny jsou věnovány jazyku, jeden den písemné práci z literatury 19. století (týká se těch studentů, kteří z ní neskládali zkoušku) a jeden den literární eseji.

Podrobné požadavky k SOZ jsou uvedeny na webové nástěnce KČJL.

Přihláška ke zkoušce:

Studenti se přihlašují ke zkoušce jednak elektronicky, jednak papírovou přihláškou, kterou odevzdají na KĆJ do předem známého termínu (viz elektronická nástěnka KČJL).