PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SOZ z českého jazyka s ročníkovou prací (z ČJ nebo ČL) - OSOZ003
Anglický název: Comprehensive exam from Czech language
Zajišťuje: Studijní oddělení (41-STUD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SOZČ
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Prerekvizity : O02303001, O02303002, O02303003, O02303004, O02303005, O02303007, O02303008, O02303009, O02304020, O02304021, O02304022, O02304023, O02304024, O02304025, O02304026, O02304027, O02304028, O02304031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D. (15.06.2005)
SOZ s ročníkovou prací (z ČJ nebo ČL) se skládá z obsahu učiva předmětů proseminář z ČJ, úvod do bohemistiky, fonetika a fonologie ČJ, morfologie ČJ, lexikologie ČJ, syntax ČJ I, syntax ČJ II, nauka o stylu a textu a z disciplín předepsaných katedrou české literatury.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D. (15.06.2005)

Literatura uvedena u jednotlivých kurzů obsažených v položce "prerekvizity".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK