PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vývoj RJ II - ORRJ16321
Anglický název: Historical Development of the Russian Language II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 5/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Seznámit studenty s objektivními zákonitostmi vývoje slovanských jazyků, především ruského a českého, od indoevropských a praslovanských základů k postupnému vzniku jednotlivých národních jazyků. Dát stručný přehled o postupných změnách ve fonetické soustavě a mluvnickém systému ruštiny v porovnání s jinými slovanskými jazyky, především s češtinou. Naučit studenty spojovat zkoumání vývoje ruského jazyka se studiem kulturních poměrů Ruska a staroruských památek, jazykově interpretovat některé vybrané texty a využívat poznatků z této disciplíny ve škole při výkladu současného ruského jazyka, zejména při objasňování různých neproduktivních jazykových jevů.
Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Kubík, M.; Kondrašov, N. A.: Russkij jazyk glazami lingvista-slavista. Praha, SPN 1977.

Mrázek, R.; Popova, V. G.: Historický vývoj ruštiny. Praha, SPN 1988.

Ivanov, V. V.: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1983.

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Historická mluvnice a vývoj spisovného ruského jazyka. Diachronní analýza a metody historického zkoumání jazyka. Prameny zkoumání vývoje ruského jazyka. Etnická a kulturní jednota slovanských národů a zákonitosti vývoje slovanských jazyků. Výchozí stav a hlavní vývojové tendence fonologického, morfologického a syntaktického systému jazyka. Přehled nejdůležitějších vývojových etap spisovné ruštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK