PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika RJ III - ORRJ16315
Anglický název: Russian Language Didactics III
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/5 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : ORRJ16225
Anotace -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Poskytnout studentům teoretický základ pro celkovou orientaci v problematice cizojazyčné výuky s hlavním zaměřením na vyučování ruštině na různých stupních výuky a v různých vzdělávacích zařízeních. V jednotě s teoretickými poznatky začleněnými do širších vědních souvislostí rozvíjet u studentů dovednosti potřebné k úspěšnému řízení vyučovacího procesu. Připravit budoucí učitele k samostatnému rozhodování a k tvůrčímu řešení současného dění v didaktice cizích jazyků a k průběžnému samostatnému studiu odborné literatury v daném oboru.
Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Jelínek, S.; Purm, R. a kol.: Didaktika ruského jazyka. Vybrané kapitoly. Praha, SPN 1991.

Jelínek, S. a kol.: Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha, SPN 1980.

Cícha, V. a kol.: Metodika ruského jazyka. 1. a 2. díl. Praha, SPN 1982.

Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha, SPN 1988.

Jelínek, S. a kol.: Metodické problémy vyučování cizím jazykům. Praha, SPN 1976.

Jelínek, S. a kol.: Rusko-český lingvodidaktický slovník. Praha, UK, Karolinum 1992.

Veselý, J.: Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha, SPN 1985.

Kapitonova, T. I.; Ščukin, A. N.: Sovremennyje metody obučenija russkomu jazyku inostrancev. Moskva, Russkij jazyk 1987.

Ries, L.: Didaktiky ruštiny. Vyučování jako komunikace, součinnost a hra. I. a II. Pedagogická fakulta v Ostravě 1987.

Purm, R. - Jelínek, S. - Veselý. J.: Didaktika ruského jazyka. Hradec Králové, Gaudeamus 1997.

časopis Cizí jazyky

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Didaktická problematika vyučování ruštině v české škole. Rozvíjení receptivních a produktivních řečových dovedností. Vyučování a učení slovní zásobě, gramatice, zvukové a grafické / pravopisné / stránce jazyka.

Vyučování ruštině v sociokulturním kontextu. Řízení vyučovacího procesu.

Kontrola a hodnocení výsledků. Humanistické aspekty vyučování ruštině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK