PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie IV - ORRJ16221
Anglický název: Practical Language and Culture Studies IV
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/8 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Prerekvizity : ORRJ16211
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (27.09.2014)
Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti. Témata komunikace: Stravování, druhy jídel, ruská kuchyně. Restaurace. Cestování, Ubytování. Služby turistických cestovních kanceláří. Město, městská doprava. Moskva, Petrohrad. Komunikace a telekomunikace: pošta, telefon, internet
Cíl předmětu
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Skácel, J.; Mrhačová, E.; Ries, L.: Praktická cvičení z ruského jazyka. Praha, MON 1986, II. díl, část A, B. Kopeckij, L. V. a kol.: Orfografija, punktuacija i knižnopismennaja reč russkogo jazyka. Praha, SPN 1979. Žofková, H.: Cvičení a úlohy z ruského pravopisu. Praha, SPN 1990. Ruský denní tisk, aktuální materiály z internetu. Žofková, H.; Hříbková, R.; Pechtěrev, A.: Česko-ruská konverzace. Plzeň, Leda 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (27.09.2014)

Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Témata komunikace:
Stravování, druhy jídel, ruská kuchyně. Restaurace.
Cestování, Ubytování. Služby turistických cestovních kanceláří.
Město, městská doprava. Moskva, Petrohrad.
Komunikace a telekomunikace: pošta, telefon, internet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK