PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikologie RJ - ORRJ16214
Anglický název: Lexicology of the Russian Language
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 12/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Seznámit posluchače se základními otázkami lexikologie včetně frazeologie a lexikografie současné ruštiny a dát jim představu o charakteristických rysech slovní zásoby spisovné ruštiny s důrazem na konfrontační hledisko.
Literatura
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Man, O.: Základy lexikologie ruského jazyka. Praha, SPN 1976.

Bezděk, J.; Kopeckij L. V. a kol.: Posobije po leksikologii russkogo jazyka. Praha, SPN 1974.

Žofková, H.: Cvičení a úlohy z lexikologie ruského jazyka. Praha, Středisko vědeckých informací PedF UK 1993.

Fomina, M. N.: Sovremennyj russkij jazyk. Leksikologija: Učeb. dlja filol. spec. vuzov. Moskva, Vysš. šk. 1990.

Sylabus -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Slovní zásoba a její vývoj. Tvoření slov a pojmenování. Derivace, kompozice, konverze, apoziční spojeniny, slova zkratková a jejich typy, tvoření pojmenování víceslovných. Přejímání slov. Tvoření slov v rusko-českém plánu. Diferenciace slovní zásoby podle původu. Rozvrstvení slovní zásoby z hlediska územního a sociálního, stylistického, dobového. Frazeologie. Lexikografie. Ruský jazykový korpus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK