PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk a reálie V - ORFJO6048
Anglický název: Language Communication and Culture V
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/14, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Procvičování a rozvíjení jazykových kompetencí automatizováním jazykových prostředků (frazeologických a mluvnických struktur) nutných pro aktivní vyjadřování. Nácvik porozumění hovorové spisovné francouzštiny v její psané a mluvené podobě (compréhension orale et écrite) a správného reagování slovem i písmem (expression orale et écrite). Tvořivé zpracování a ovládnutí konverzačních témat a okruhů. Správná výslovnost, přirozená dikce a melodie věty. Vybrané okruhy francouzských reálií v konfrontaci s naší skutečností.
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK