PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dobrovolnická činnost - OPNZ0Z169C
Anglický název: Volunteering activities
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (65)
letní:neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBZ1Z005B
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Anotace
Studenti jakéhokoliv studijního programu v rámci tohoto předmětu jako dobrovolníci podporují minimálně jednoho žáka (skupinu žáků) v době uzavření škol v souvislosti s epidemií COVID-19 minimálně jednou týdně formou doučování, hlídání, zajišťování volnočasových aktivit apod. (např. při FN Motol, Fakultní Thomayerovy nemocnice, OSPOD, neziskové organizace, pomoc školám, které zajišťují výuku pro děti zaměstnanců v kritické infrastruktuře, pěstounské rodiny apod., a to skrze jednu z vybraných platforem: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2159.html). Děti/žáci se mohou v průběhu realizace dobrovolnické pomoci obměňovat. V předmětu studenti sdílejí a reflektují své zkušenosti s dobrovolnickou činností.
Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozvoj kompetencí studentů v oblasti individuální nebo skupinové podpory dětí/žáků na všech typech základních, příp. středních škol či dětí předškolního věku. 

Poslední úprava: Laufková Veronika, PhDr., Ph.D. (05.02.2021)
Deskriptory

Doučování: Podrobný návod, jak se zaregistrovat, kontaktovat školu a domluvit si doučování, naleznete na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/registrace-a-zakladni-informace/. Můžete doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém víte, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádáte jeho učitele nebo zástupce školy, aby školu zaregistroval do systému na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Podle  návodu k registraci se následně přihlásíte do systému a v nabídce škol si vyberete školu „svého“ žáka. Pokud byste měli problém s registrací, obraťte se na: praxe@pedf.cuni.cz

Poslední úprava: Maršálková Lucie, Mgr. (27.01.2022)
Literatura

BEDŘICHOVÁ, Zuzana, Aneta HORKÁ, Vendula KARASOVÁ, Jana LEJDAROVÁ, Pavla POLECHOVÁ, Petra SEDLÁČKOVÁ, Monika SCHWEIDLEROVÁ a Jiří STARÝ. Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách. Praha: Programy sociální integrace, Člověk v tísni, 2014. ISBN 978-80-87456-54-5. 

JIRÁT, Daniel. Doučování dětí v rodinách Člověk v tísni, o.p.s.[Online] [cit. 19. 6. 2015]. Dostupné na WWW: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-3-05/Doucovani-deti-v-rodinach-Clovek-v-tisni-o-p-s-/46 

POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města12(1), 109-133, 2010.

ŠŤASTNÝ, Vít. Availability of Czech school play-centres.Pedagogická orientace, 27(4), 575–598, 2017. 

Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (11.02.2021)
Sylabus

1. Úvodní setkání se studenty (bude nasazeno v rozvrhu) – úvod do problematiky, naplánování podpory dětí/žáků (6 hod.), lze nahradit online konzultací. První setkání proběhne 21. 2. 2022 v 18:00 na zoom linku https://cuni-cz.zoom.us/j/8970073449. 

2. Doučování žáků (viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-2159.html) – příprava, samostudium, realizace – přímá práce s dětmi/ žákem/žáky, reflexe (88 hodin), min. 20 hodin přímé činnosti 

3. Možnosti pravidelných průběžných online konzultací k reflexi své činnosti s vyučujícími (pedagog, psycholog) - nepovinné, dobrovolné

4. Závěrečné setkání – sdílení zkušeností, reflexe zkušeností (6 hod) 

Poslední úprava: Šťastný Vít, doc. PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Student se účastní doučování (prezenčně, online skrze platformu preferovanou žákem), hlídání či jiné podpory žáků v plném rozsahu.  

Svou činnost konzultuje či reflektuje s vyučujícím/i.

V závěru předloží student hodnocení své činnosti, potvrzení o ukončení doučování vygenerované registračním systémem, sdílí a reflektuje své zkušenosti. 

Poslední úprava: Maršálková Lucie, Mgr. (17.08.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK