PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ateliér – objektová, prostorová a akční tvorba I - OPNW2V120B
Anglický název: Studio - 3D Art, Action Art I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNW2V122B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (24.09.2018)
Workshop, který je koncipovaný jako tvůrčí dílna formou blokové výuky, má studentům umožnit hlubší proniknutí do zákonitostí volné i užité výtvarné tvorby ve zvoleném oboru. Volně navazuje na prostorovou, objektovou tvorbu v bakalářském studiu. Téma i realizace projektu je cíleno na daleko širší a hlubší examinaci vlastních myšlenkových postupů, uchopení hmoty a materiálu v kontextu reálného prostoru. Experimenty a etudy jsou prostředky pro rovnocennou komunikaci mezi učitelem a studenty a jsou přípravou pro realizaci v konkrétním materiálu pro následující semestr.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (24.09.2018)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

ADAMCOVÁ, M.: Keramika pro malé i velké. DDM, Olomouc, 1994

LUCIE-SMITH, E.: ARTTODAY. Současné světové umění. Praha: Slovart, 1996.

PALLASMAA J. Myslící ruka. Zlín: Archa, 2012. ISBN 978-80-87545-09-6

PALLASMAA J. Oči kůže. Zlín: Archa, 2012. ISBN 978-80-87545-10-2

PETRÁŇ, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury I, II. SPN a Karolinum, Praha 1985, 1997. RADA, P.: Slabikář keramika. Grada Publishing, Praha 1997.

RILEY, N., BAYEROVÁ, P.: Dějiny užitého umění. Praha: Slovart, 2004. ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. SPARKEOVÁ, P.: Století designu. Praha: Slovart, 1999.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-29-2

NORBERG – SCHULZ, Ch. Genius loci, Praha: Odeon, 1994, ISBN 80-207-0241-5

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (25.10.2019)

Zápočet

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (24.09.2018)

Aktivní účast na seminářích, průběžná konzultace. Rozprava v doprovodu písemné práce ve formě podle pokynů vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK