PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika ZTV a aplikované pohybové aktivity - OPNT4T032A
Anglický název: Didactics of health physical education and applied physical activity
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 32 / 32 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Kainová
prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)
Pojetí předmětu Zdravotní tělesná výchova v systému RVP. Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy u jednotlivých druhů oslabení. Propojení preventivních cvičení zdravotní tělesné výchovy do běžných hodin tělesné výchovy. Využití netradiční sportovních a pohybových her ve výuce zdravotní tělesné výchovy. Metodické výstupy studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou zdravotní tělesné výchovy na 2. 3. stupni škol. Aplikace principů zdravotní tělesné výchovy v jednotlivých kategoriích oslabení. Zařazení netradičních sportovních a pohybových her do zdravotní tělesné výchovy.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Povinná literatura:

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2  

STRNAD, P., PRAJEROVÁ, K. (2022) Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 228 str., 1. vydání. ISBN: 978-80-246-5340-2

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/index.html

Doporučená literatura.

HOŠKOVÁ, B. (2003) Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 60 s. ISBN 80-7033-787-7

HOŠKOVÁ, B. a kol. (2014) Vademecum – Zdravotní tělesná výchova. E-kniha. Praha: Karolinum. ISBN 78-80-246-2650-5

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. (1997) Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2015.

MULLER, D., HERTZER, K. (2018). Trénink fascií. Praha: ANAG. 191 s. ISBN 978-80-7554-180-2

 

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Teorie

Zdravotní tělesná výchova v rámci RVP. Využití prostředků zdravotní tělesné výchovy v prevenci v hodinách tělesné výchovy. Jednotlivé druhy oslabení: oslabení pohybového aparátu, kardiovaskulárního aparátu, oslabení respirační, metabolická, neuropsychická, smyslová.

Praxe

 1. Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy.
 2. Zásady pro výběr pohybových prostředků a metod vzhledem k věkové kategorii žáků a druhu oslabení.
 3. Diagnostika držení těla.
 4. Funkční diagnostika pohybového systému.
 5. Cvičení při oslabení posturálního systému a dolních končetin.
 6. Cvičení při oslabení kardiovaskulárního aparátu.
 7. Cvičení při respiračním oslabení.
 8. Cvičení při metabolickém oslabení.
 9. Cvičení při neuropsychickém oslabení.
 10. Cvičení při smyslovém oslabení.
 11. Cvičení při gynekologkých oslabení.
 12. Cvičení starších osob.
 13. Pohybové hry a jejich využití v hodinách Zdravotní tělesné výchovy.
 14. Netradiční sportovní hry a jejich využití v rámci zdravotní tělesné výchovy.
 15. Metodické výstupy studentů, reflexe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2023)

Aktivní účast 75%.

Metodický výstup.

Písemný test z problematiky didaktiky ZTV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK