Pedagogická praxe na ZŠ - OPNT2T109A
Anglický název: Pedagogical practice at elementary school
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 1 (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (04.05.2018)
Předmět je zaměřen na řízenou souvislou pedagogickou praxi studentů na základních školách pod supervizí oborového didaktika. V návaznosti na výuku odborných předmětů a didaktických disciplín umožňuje souvislá praxe studentům aplikovat osvojené postupy ve výuce na základní škole a získat praktické zkušenosti s žáky základních škol. Studenti hospitují ve výuce zkušených učitelů, mají možnost seznámit se s materiály a pomůckami, které se pedagogům osvědčily. Studenti se podílejí na výuce předmětu tělesná výchova, Samostatné výstupy studentů jsou analyzovány z hlediska obsahové správnosti i zvolených metodických postupů. Důraz je kladen na sebereflexi. Zvláštní pozornost je věnována specifickým problémům v předmětu tělesné výchovy z hlediska integrace handicapovaných žáků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (04.05.2018)

 Cílem předmětu je získat základní erudici v rámci řízené pedagogické praxe studentů na základních školách pod supervizí oborového didaktika včetně samostatných výstupů studentů. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (04.05.2018)

VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, 2009.

RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. 3. dotisk. Praha: Karolinum, 2004.

FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.

DVOŘÁKOVÁ, H. Školáci v pohybu - tělesná výchova v praxi. Praha: Grada, 2012.

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

BENDL, S., KUCHARSKA, A. (eds.) Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK, 2008.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. PASCH, M. et al. 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (04.05.2018)

1. Seznámení s koncepcí a organizací pedagogické praxe.

2. Výběr školy. Zápis na praxi. Administrativní záležitosti související se zajištěním praxe.

3. Pedagogická praxe na škole.

4. Vyhodnocení praxe.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (04.05.2018)

Pedagogická praxe (hospitace, samostatné výstupy) v rozsahu požadavků, odevzdání portfolia.