PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Příprava a odevzdání diplomové práce (sbormistrovství) - OPNS4H042A
Anglický název: Preparation and submission of diploma thesis (Choirmastering)
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OPNH4H042A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (28.01.2020)
Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty. Po odevzdání diplomové práce a vložení do SIS se předmět označí za splněný. Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy diplomové práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (28.01.2020)

Podle tématu práce.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (28.01.2020)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK