PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika a management prezentace hudby - OPNS4H032A
Anglický název: Didactics and management of music presentation
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
MgA. Iva Nevoralová
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (26.01.2020)
Jak se dá učit vztah k hudbě? Jak můžeme napomoct tomu, aby někdo, kdo vztah k hudbě neměl, jej začal nacházet, aby se prolomila bariéra překážek a třeba i nedůvěry, a aby se ten vztah dále rozvíjel a žil? A jaké jsou silné příklady toho, kdy může hudba dramaticky změnit lidský život? Cílem předmětu je nadále seznámení s organizační, propagační a ekonomickou složkou koncertního života. Organizační, administrativní, právní, finanční a etické principy hudebního života a provozovací hudební praxe. Součástí předmětu je seznámení s hudební agentáží, nakladatelskou praxí, se základy autorského práva a ekonomiky.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (26.01.2020)

Drábek, V.: ABC výchovných koncertů, 1988.

ŠTILEC, J. Úvod do hudebního managementu. AMU : Praha, 2011.

HAGOORT, G. Umělecký management v podnikatelském stylu. KANT 2010, s. 301, ISBN 9788074370083.

Autorský zákon.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (26.01.2020)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK