PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Estetika sborové interpretace - OPNS4H031B
Anglický název: Aesthetics of choral interpretation
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Čeněk Svoboda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (01.02.2020)
Předmět Estetika sborové interpretace zvyšuje erudici budoucích sbormistrů v oblasti interpretace. Vychází z teoretických základů, dotýká se aktuálního tématu tzv. historicky poučené interpretace a získané poznatky aplikuje na srovnávacích interpretačních analýzách vybraných sborových skladeb. Součástí předmětu je také návštěva vybraného sborového festivalu, hodnocení výkonů jednotlivých sborů a rozborový seminář. Hodiny probíhají především formou diskuse s cílem komparace interpretačních názorů na základě získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (09.09.2022)
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 50 minut
Samostudium literatury (za semestr) 7 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 3 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (28.01.2020)

DOLMETSCH, A. Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha : SNKLHU, 1958.

KITTNAROVÁ. O. Analýza interpretačního výkonu v hudbě. Praha : Pedagogická fakulta, 1999.

KITTNAROVÁ, O. Rozeznělé partitury. Praha : ARSCI, 2002.

MANTEL, G. Interpretation. Vom Text zum Klang. Mainz : SCHOTT MUSIC GmbH & Co KG, 2007. 

POLÁK, P. Hudobnoestetické náhlady v 18. storočí: Od baroka ku klasicismu. Bratislava : Veda, 1974.

REJCHA, A. Hudba jako ryze citové umění. Praha : Togga, 2009.

ZICH, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1987.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (28.01.2020)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK