Vocal-Instrumental Forms - OPNS4H011A
Anglický název: Vocal-Instrumental Forms
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (17.10.2022)
Na příkladech konkrétních děl předmět představuje nejčastější vokálně instrumentální formy. Cílem předmětu je též získání všeobecných znalostí o vývoji, principech a charakteristikách vokálně-instrumentálních děl. Na příkladech si ukážeme rozlišení mezi formou a žánrem, které jsou klíči k výuce hudby na 2. a 3. stupni základní resp. střední školy.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (11.09.2022)
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 18 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 16 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (17.10.2022)

Učebnice dějin hudby (Michels, Smolka, Hrčková aj.) a hudebních forem (Zenkl aj.)

SMOLKA, J. Česká kantáta a oratorium. Editio Supraphon :  Praha – Bratislava, 1970.

HERDEN, J. Úpravy lidových písní pro školní sbory. Praha PedF UK, 2006, ISBN 80-7290-271-7.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (17.10.2022)

REQUIREMENTS FOR CREDIT:

1.      ATTENDANCE. Regular attendance is essential and expected. Maximum of absences: 3 per a semester. Concepts are cumulative and absences will increase the difficulty of the course. Students should contact the instructor prior to any planned absence!

2.      EVALUATION. Students shall be evaluated through a few Minor Exams during the semester and „REVISION PAPERS“: Each student will prepare 2 short revision papers (one A4 paper) with a test / game / cross-word puzzle / song etc. for other students. The „activity“ will always be related to settled work from the field of vocal-instrumental music. The paper should contain an excerpt of notation and some related pictures.     

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (17.10.2022)

A study of the analysis of chosen works of western music / vocal-instrumental forms / from its beginnings through the end of the 20th century 

Emphasis will be placed on developing a thorough knowledge of vocal-instrumental literature and focus on 12 specific works. 

The course will include the study of both sacred and secular music. It will place a strong emphasis on listening to and identifying various compositional styles of music. Upon successful completion of the course Vocal-Instrumental Forms, students will be expected to:

  • Demonstrate a basic knowledge of significant composers and works related to Western vocal-instrumental music 
  • Apply understanding of stylistic trends through aural recognition and analysis of representative works
  • Identify the various genres of music and trace their development through the major historical periods
  • Understand and describe the development of instruments
  • Analyze representative works and evaluate how music was shaped (voluntarily: by broad political, cultural, and economic trends and by the values of the society that produced it)
  • Evaluate the impact of past musical developments on present-day musical practices in the field of vocal-instrumental forms
Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (11.09.2022)

---