Pediatrie - OPNS1S102A
Anglický název: Pediatrics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Marcela Litovová
Korekvizity : OPNS1Q105A, OPNS1S101A, OPNS1S103A, OPNS1S104A
Je korekvizitou pro: OPNS1S101A, OPNS1S103A, OPNS1S104A, OPNS1Q105A, OPNS1S118B, OPNS1S119B
Je prerekvizitou pro: OPNS1S107A
Je záměnnost pro: OKNS1S102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
Předmět předkládá vybrané kapitoly z pediatrie. Seznámuje studenty s riziky a chorobami dětského věku, se systémem léčebné a preventivní pediatrické péče. Zaměřuje se na růst a vývoj dítěte, jeho poruchy, na problematiku zevních a genetických příčin onemocnění, anomálií a vývojových vad. ke klíčovým tématům patří rizikový novorozenec a kapitoly týkající se patologie výměny látek a energie, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby, nádorová onemocnění, onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, poruchy imunity a alergická onemocnění, infekční nemoci.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (22.10.2018)
 • DOKOUPILOVÁ, M. A KOL. Narodilo se předčasně. Praha: Portál, 2016.  978-80-262-1072-6.
 • HONZÁK, R. Psychosomatická prvouka. Praha: Vyšehrad 2017. 1. vydání, 352 s., ISBN 978-80-7429-912-4
 • KÁBRT, J. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-200-8.
 • KOTULÁN, J. Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999.
 • LEBL, J. a PROVAZNÍK, K. a HEJCMANOVÁ, L. Preklinická pediatrie. Praha: Galén, 2003.
 • MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7315-182-9.
 • TŮMA, S., HOŘÁK, J. Vrozené anomálie diagnostikované zobrazovacími metodami v dětském věku. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-67-9.
 • VOLF, V. a VOLFOVÁ H. Pediatrie I. Praha: Informatorium, 2010. 978-80-7333-021-7.
 • VOLF, V. a VOLFOVÁ H. Pediatrie II. Praha: Informatorium, 2010. ISBN 978-80-7333-023-1
 • ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2327-9.
 •  Časopis Pediatrie pro praxi

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
 • Růst a vývoj dítěte, jeho poruchy.
 • Období dětského věku a jeho charakteristika.
 • Dědičnost a prostředí, zevní a genetické příčiny onemocnění, anomálie a vývojové vady.
 • Rizikový novorozenec.
 • Patologie výměny látek a energie, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby, nádorová onemocnění, onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvin a močových cest, poruchy imunity a alergická onemocnění,
 • infekční nemoci
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (22.10.2018)

Písemná práce na zadané téma z oboru s možností dvou oprav.