PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latina pro logopedy - OPNS1F150B
Anglický název: Latin for students in Speech Therapy
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eva Kalfiřtová
Vyučující: PhDr. Eva Kalfiřtová
Korekvizity : OPNS1S146B, OPNS1S147B, OPNS1S148B, OPNS1S149B, OPNS1S151B
K//Je korekvizitou pro: OPNS1S147B, OPNS1S148B, OPNS1S146B, OPNS1S151B, OPNS1S149B
P//Je prerekvizitou pro: OPNS1S154B
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalfiřtová (26.08.2019)
Kurz je koncipován jako úvod do studia latinského jazyka. Na základě vybraných gramatických jevů je prohlubováno všeobecné jazykové vzdělání. Překlady slovních spojení, jednoduchých vět a textů z latiny do češtiny jsou prostředkem k pochopení systému latinského jazyka. Důraz je kladen na aktivní zvládnutí lexikálního minima z lékařské terminologie a na etymologické souvislosti latinských slov s mezinárodně užívanými termíny. Student si osvojuje postup tvorby odborných termínů z lékařského a speciálně pedagogického oboru na základě latinského a řeckého jazyka.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalfiřtová (26.08.2019)

 


Základní:


KÁBRT J., CHLUMSKÁ E.: Úvod do lékařské terminologie, Praha, Karolinum, 1996

KYSUČAN L.: Latinská a řecká terminologie pro speciální pedagogy, Olomouc, UP, 1996

KEPARTOVÁ J.: Terminologické  minimum, Praha, Práh, 1998

KEPARTOVÁ J, SKOPEK R.: Praktická iLatina, 2017, elektonická učebnice https://ecuni.publi.cz/

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalfiřtová (03.09.2019)
 •  - Úvod do studia latiny a latinské terminologie
 • - Základy latinské gramatiky – I.-III.deklinace(substantiva, adjektiva)
 •  
 •                                          I.-IV. konjugace préz. akt., pas. + imperativ
 •  
 •                                          sloveso esse, posse
 •  
 •                                          předložky 
 •  
 •  
 •  
 • - Sentence a živá slova
 •  
 • - Dějiny odborné terminologie
 •  
 • - Tvoření odborných termínů – (přejímání slov, výpůjčky, sémantické změny, derivace, kompozice, kalk a jiné postupy)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eva Kalfiřtová (26.08.2019)

Podmínky k zápočtu:


kurz je realizován v intervalu 1x14 dní, tj. celkem 6 konzultací

student může volit samostudium

studijní materiály k dispozici na začátku semestru spolu s upřesněním požadavků na zápočet

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK