PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruská literatura pro děti a mládež - OPNR2R119B
Anglický název: Russian Literature for Children and Young Adults
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10 / 10 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Vyučující: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o vývoji ruské literatury pro děti a mládež a o jejím místě v kontextu ruské literatury a umění. Studenti se seznámí se základními žánry dětské literatury, kanonickými díly i nejnovějšími trendy v ruské literatuře pro děti a mládež. Zvláštní pozornost je věnována didaktickým možnostem jednotlivých témat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní přehled o vývoji ruské literatury pro děti a mládež a o jejím místě v kontextu ruské literatury a umění. Studenti se seznámí se základními žánry dětské literatury, kanonickými díly i nejnovějšími trendy v ruské literatuře pro děti a mládež. Zvláštní pozornost je věnována didaktickým možnostem jednotlivých témat.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Základní literatura

MINERALOVA, I. G. Detskaja literatura. Moskva : Gumanit. izd.centr VLADOS, 2002. ISBN 5-691-00697-5.

MEŠČERJAKOVA, M. I. Russkaja detskaja, podrostkovaja i junošeskaja proza vtoroj poloviny XX veka : Problemy poetiki. Moskva : Megatroi, 1997. ISBN 5-89601-008-7.

PUTILOVA, J. O. Detskoje čtenije dlja serdca i razuma: Očerki po istorii detskoj literatury. Sankt-Peterburg :RGPU im. Gercena, 2005. ISBN 5-8064-0957-0.

 

Doporučená literatura

ARZAMASCEVA, I. N., NIKOLAJEVA, S. A. Detskaja literatura: učebnik dlja studentov vysšich pedagogičeskich učebnych zavedenij. Moskva : Izdatelskij centr „Akademija“, 2009. ISBN 978-5-7695-6189-4.

ŠKLOVSKIJ, V. B. Staroje i novoje: Kniga o detskoj literature. Moskva : Detskaja literatura, 1985.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
 1. Základy teorie dětské literatury.
 2. Folklórní tradice a dětská literatura. Pohádka.
 3. Ruská dětská literatura 10.–18. stol. Lubok a lidové divadlo.
 4. Ruská dětská literatura 19. stol. Poezie v dětské četbě. Bajky I. A. Krylova. Poezie a pohádky V. A. Žukovského. Pohádky A. S. Puškina, P. P. Jeršova, poezie N. A. Nekrasova. Vliv poezie na rozvoj umění (opery, obrazy, ilustrace, animované filmy spojené s tvorbou daných autorů).
 5. Ruská dětská literatura 19. stol. Próza v dětské četbě. Pohádky V. I. Dalja, tvorba S. T. Aksakova, vánoční povídka, tvorba K. D. Uškinského, tvorba L. N. Tolstého, pohádky D. N. Mamina-Sibirjaka, pohádky V. M. Garšina. Povídky A. P. Čechova.
 6. Ruská dětská literatura počátku 20. století. Poezie v dětské četbě. Stříbrný věk. Tvorba A. A. Bloka, N. S. Gumiljova, S. A. Jesenina a dětská literatura. Próza v dětské četbě. Tvorba A. I. Kuprina, A. M. Remizova, A. N. Tolstého.
 7. Dětská literatura 20.–30. let v SSSR. Maxim Gorkij a „nová“ dětská literatura. K. I. Čukovskij, V. V. Majakovskij, S. J. Maršak. Básníci skupiny OBERIU. A. L. Barto.
 8. Próza v dětské četbě. J. K. Oleša, A. P. Gajdar, V. V. Šergin, P. P. Bažov, M. M. Prišvin, B. S. Žitkov, V. V. Bianki, K. G. Paustovskij.
 9. Dětská literatura 40.–50. let v SSSR. V. P. Katajev, V. A. Osejeva, A. Platonov.
 10. Dětská literatura 60.–80. let v SSSR. Poezie v dětské četbě. J. A. Blaginina, S. V. Michalkov, B. V. Zachoder, V. D. Berestov, G. V. Sapgir.
 11. Dětská literatura 60.–80. let v SSSR. Próza v dětské četbě. N. N. Nosov, V. J. Dragunskij, E. N. Uspenskij, J. I. Koval. Časopisy pro děti.
 12. Dětská literatura v Rusku v postsovětském období a na počátku 21. století.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (27.02.2019)
 1. Aktivní účast na seminářích (s přítomností nejméně na 75 % seminářů),
 2. průběžné plnění všech zadaných úkolů,
 3. přednesení referátu
 4. zpracování a odevzdání seminární práce s didaktickým zaměřením - témata i požadavky na zpracování (vč. podmínek hodnocení, kterých je třeba dosáhnout pro kladené hodnocení práce) budou upřesněny vyučující ústně na semináři; odevzdat vyučující nejpozději 16. května 2019 (poslední týden semestru),
 5. splnění zápočtového testu s hodnocením minimálně 70 %, přičemž student má pouze 2 termíny (vypsán bude 1 řádný a 1 opravný termín).

Список обязательного чтения

1.      Детский фольклор: колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки, считалки, нелепицы, скороговорки, поддевки, дразнилки, приговорки. Сказки: «Царевна-лягушка», «Гуси-лебеди», «Василиса Прекрасная», «Сивка-Бурка», «Волк и Лиса»

2.      И. А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Ларчик», «Квартет», «Кот и повар», «Демьянова уха», «Лебедь, Рак и Щука», «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне»

3.      В. А. Жуковский. Стихотворение «Лесной царь». Сказка «Спящая царевна»

4.      А. С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила», «Сказка о Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке».

5.      П. П. Ершов. «Конек-горбунок»

6.      В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», "Мороз Иванович"

8.      Ф. И. Тютчев. Стихи: «Летний вечер», «Есть в осени первоначальной…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Первая гроза», «Зима недаром злится…»

9.      А. А. Фет. Стихи: «Я пришел к тебе с приветом…», «Мама, глянь-ка из окошка…»

10.  Н. А. Некрасов. Стихи: «Дед Мазай и зайцы», «Школьник». Отрывок из поэмы «Крестьянские дети»

11.  С. Аксаков «Аленький цветочек»

12.  Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке»

13.  Л. Н. Толстой. «Три медведя», «Лев и собачка», «Булька», «Филипок»

14.  Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Серая шейка»

15.  В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»

16.  А. П. Чехов. «Ванька», «Каштанка»

 

ХХ век

1.      И. А. Бунин. Стихи: «Детство», «Листопад»

2.      Н. С. Гумилев. «Мик»

3.      С. А. Есенин. Стихи: «Береза», «Черемуха», «Поет зима-аукает», «Песнь о собаке», «Пороша», «С добрым утром», «Вот уж вечер. Роса…»

4.      А. И. Куприн. «Белый пудель», «Слон»

5.      А. М. Ремизов. «Посолонь»

6.      В. В. Маяковский. Стихи: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Кем быть?»

7.      А. Н. Толстой. «Приключения .Буратино».

8.      А. М. Горький «Дед Архип и Ленька»

9.  К. И. Чуковский. «От двух до пяти». Сказки: «Крокодил», «Тараканище», «Муха-Цокатуха», «Краденое солнце», «Федорино горе», «Мойдодыр», «Чудо-дерево», «Телефон», «Доктор Айболит»

10.  С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом». Стихи: «Рассказ о неизвестном герое», «Почта», «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом мышонке»

11.  Н. Заболоцкий. Стихи: «Некрасивая девочка», «Журавли»

12.  А. Л. Барто. Стихи: «Игрушки», «Машенька», «Машенька растет», «Веревочка», «Помощница», «Младший брат»

13.  П. П. Бажов. «Серебряное копытце», «Каменный цветок»

14.  А. П. Гайдар. «Тимур и его команда», «Голубая чашка»

15.  М. М. Пришвин «Кладовая солнца»

16.  В. В. Бианки. «Как муравьишка домой спешил», «Мышонок Пик»

17.  К. Г. Паустовский. «Расстрепанный воробей», «Кот-ворюга»

18.  В. Катаев. «Сын полка», «Цветик-семицветик»

19.  В. Осеева «Волшебное слово»

20.  Н. Носов «Фантазеры», «Огурцы», «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне», «Витя Малеев в школе и дома»

21.  Л. Пантелеев «Республика Шкид», «Честное слово»

22.  Е. Благинина. Стихи: «Вот какая мама!», «Посидим в тишине», «Аленушка»

23.  С. Михалков. Стихи: «Дядя Степа», «А что у вас?», «Фома», «Песенка друзей»,

24.  Г. Сапгир. «Новый букварь»

25.  Э. Н. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот»

26.  А. Н. Рыбаков. «Кортик», «Бронзовая птица»

27.  А. Платонов. «Никита», «Корова», «Юшка», «Неизвестный цветок», «Еще мама»

28.  Г. Остер «Вредные советы»

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK