PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie RJ C - OPNR2R112A
Anglický název: Practical Russian Language and Culture C
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Prerekvizity : OPNR2R105A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)
Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalosti z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Cílem předmětu je komplexní příprava po stránce praktického zvládnutí jazyka spočívající ve všestranném osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností spojených s jednotlivými níže uvedenými tematickými okruhy. V rámci předmětu jsou rozvíjeny faktické znalosti z ruských reálií v porovnání s českými, je systematicky utvářena sociokulturní a interkulturní kompetence studentů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Základní studijní literatura

BASKO, N. B. Izučajemrusskij, uznajemRossiju.Moskva : Flinta, 2015. ISBN 978-5-89349-736-6.

CSIRIKOVA, M. Odborný překlad v právní praxi na rusko-českém materiále. Praha : UK – FF, 2012. ISBN 978-80-7308-406-6.

CSIRIKOVÁ, M., KLAUSOVÁ, V. Odborný překlad v praxi. Cvičné texty pro rusisty. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-90-3.

CSIRIKOVÁ, M., URIEOVÁ, L. Odborný překlad v praxi na rusko-českém materiále. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-34-2.

CSIRIKOVÁ, M., VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi. Praha : Leda, 2010. ISBN 80-7335-009-2. DOBROWSKY, J. Tury po Rossii.Warszawa : CentralnyOśrodekInformacjiGospodarczej, 2001. ISBN 83-912436-1-3.

GONČAR, I. A. Poslušajte 3. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-757-0.

HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. ISBN

80-7200-893-5.

MAKOVA, M. N., USKOVA, O. A. V mireljudej 1..Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-612-2.

PADO, A. Ty za ili protiv?Warszawa : WSIP, 2003. ISBN 83-02-08652-5.

STAROVOJTOVA, I. A. Vaše mnenije. Moskva : Flinta, 2010. ISBN 978-5-89349-676-5.

TEMKINA, N. E. Rossija i rossijane. Moskva : Flinta, 2013. ISBN 978-5-9765-1434-8.

VJUNOV, J., DANECKA, I., STARODUBCEV, V. ROSSIJA: strana i ljudi.Opole : UniwersytetOpolski, 2004. ISBN 83-7395-078-8.

ŽOFKOVÁ, H. Ruština ihned k použití: jazykový aktivátor. Voznice : Leda, 2013. ISBN 978-80-7335-334-6.

 

Doporučená studijní literatura

Ruský denní tisk a aktuální informace z ruských informačních a zpravodajských portálů.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Zkouška má písemnou formu, skládá se z eseje,lexikálně-gramatického testu tematicky vymezeného probíranými tématy, R-Č a Č-R překladu. Zkouška zároveň ověřuje znalosti z ruských reálií.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

 

 1. Člověk a společnost.

 2. Ruská a česká společnost, ruská a česká mentalita.

 3. Sociální politika RF a ČR.

 4. Sociální politika EU.

 5. Migrace a imigrace.

 6. Sociopatologické jevy ve společnosti.

 7. Ochrana lidských práv a svobod.

 8. Mezinárodní bezpečnostní politika.

 9. Ochrana životního prostředí.

 10. Ekologie.

 11. Vztah člověka k přírodě a okolí.

 12. Vesmírný výzkum.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc. (10.09.2019)

Aktivní účast na seminářích (docházka alespoň 75%), průběžné plnění všech zadaných úkolů. Prezentace a odevzdání seminární práce v termínu domluveném na 1. semináři. Splnění závěrečného testu (písemná zkouška) minimálně na 70% (1 řádný a 1 opravný termín).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK