Aplikovaná sociální psychologie - OPNQ2P118B
Anglický název: Applied Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiřina Pávková
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)
Cílem výuky předmětu je seznámit studenty a studentky s aplikacemi sociální psychologie v praxi. Předmět představuje praktický přínos vybraných poznatků z oblasti sociální kognice, sociální identity, sociálního vlivu a sociálních vztahů. Zabývá se také problémy souvisejícími s dynamikou sociálních skupin, jako je diskriminace či agresivní chování. Předmět uvádí studenty a studentky i do aplikací sociální psychologie prosociálního chování. Hlavní důraz je kladen na využití poznatků v oblasti vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům praktické aplikace sociální psychologie.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 6 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 6 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 6 hodin. Referát 16 hodin, příprava na zápočet 10 hodin.

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (23.08.2021)

Myers, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Podmínkou pro možnost absolvovat zápočtový test, je včasné odevzdání (na platformě Moodle) spoluautorsky připraveného referátu.  Referáty budou v rozsahu 7-15 slidů a budou se připravovat v malých týmech rozlosovaných na první přednášce. Předmět bude klasifikován podle výsledku zápočtového testu (min. úspěšnost 50 %).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

1.            Sociální vnímání. Sociální vnímání sebe a druhých. Základní atribuční chyba. Proč si více všímat potvrzujícího zkreslení.

2.            Sociální vliv. Vliv očekávání druhých na výkon jedince. Přesvědčování druhých. Konformita a poslušnost. Jak předcházet skupinovému myšlení v pracovním týmu.

3.            Sociální identita. Sociální srovnávání. Spotlight efekt. Členství ve skupinách. Jak podporovat vědomí vlastní účinnosti sám u sebe a u druhých.

4.            Skupiny a jejich normy. Normativita a koheze skupin. Jak neospravedlňovat agresi.

5.            Diskriminace, agrese, šikana. Předsudky. Zdroje diskriminace a agrese. Jak předcházet šikaně ve třídě.

6.            Pomáhání druhým. Zdroje prosociality. Konvence a morálka. Společenská směna. Jak v krizové situaci jen nepřihlížet.

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (10.09.2021)

Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace a budou se tam odevzdávat referáty. Vyučující pošle přístupové údaje studentům zapsaným do kurzu.

Zoom. Pokud bude epidemiologická situace někdy v průběhu semestru vyžadovat distanční výuku, vyučující studentům pošle link na setkání na platformě Zoom.