PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Reflexe poradenských specializovaných stáží - OPNP1Q133B
Anglický název: Reflection of Counselling Specialized Internships
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Záměnnost : ON913130
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (15.09.2018)
Reflexe poradenských specializovaných stáží završtuje specializované stáže v poradenských pracovištích (předměty OPNP1Q131B Stáž poradenská (specializovaná) I a OPNP1Q132B Stáž poradenská (specializovaná) II). Student si tento předmět zapistuje v tom semestru, kdy předpokládá dokončení specializovaných stáží. Všechny požadavky a průběh reflektivního semináře jsou popsány v dílčích předmětech.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (15.09.2018)

V předmětu dochází k reflexi všech absolvovaných stáží v poradenských zařízení - student si vede reflektivní deník, zpracovává úkoly, dané typem zařízení, reflektuje průběh praxe. Zpracovává portfolio, které předkládá pro závěrečný reflektivní seminář.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (15.09.2018)

Student předkládá portfolio z jednotlivých poradenských pracovišť garantovi předmětu, v elektronické podobě (e-mailem) max. 1 týden před konáním reflektivního semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK