PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - angličtina - OPNO1S124B
Anglický název: Foreign language - English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Houšková
Mgr. Petr Lašťovička
Vyučující: Mgr. Petr Lašťovička
Prerekvizity : OPNO1S122A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)
Zkouška je určena studentům, jejichž jazykové schopnosti jsou na úrovni středně pokročilé, B1**/2 dle CEFR. Rozsah učiva je dán především uvedenou úrovní znalostí a navazuje na gramatické a lexikální znalosti, které studenti již získali na střední škole. Předmět je bez přímé výuky, proto se studentům nezobrazuje v rozvrhu, ale pouze v grupíkové skupině.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)

Distanční podpora:

Moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4444

Zoom: konzultace

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)

Učebnice anglického jazyka pro středně pokročilé, např. Complete First Certificate, New English File intermediate, New Edge intermediate, Making Progress to FCE, atd.

Učebnice gramatiky, např. Cvičebnice anglické gramatiky (Gráf, Peterson), Grammar in Use (Murphy)

Učebnice slovní zásoby, např. Vocabulary in Use (Redman)

www.helpforenglish.com

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)

Studenti se přihlásí rovnou ke zkoušce během zkouškového období.

Úspěšné (70 procent min.) zvládnutí písemné zkoušky, tři možné pokusy.

Písemná zkouška:

gramatika a slovní zásoba na dané úrovni (modal verbs, conditionals and wish-clauses, defining and non-defining clauses, tenses, passive voice, reported questions and imperatives, make or do, verbs followed by ing and to, comparing

porozumění textu ("true/false" na základě textu)

U studentů se spec. potřebami je po vzájemné dohodě s vyučujícím možné ústní dozkoušení.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)

Probírané gramatické jevy a slovní zásoba jsou založeny na cílové úrovni dle CEFR (B1**/B2).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2021)

Úspěšné (70 procent min.) zvládnutí písemné zkoušky, tři možné pokusy

Písemná zkouška:

gramatika a slovní zásoba na dané úrovni (modal verbs, conditionals and wish-clauses, defining and non-defining clauses, tenses, passive voice, reported questions and imperatives, make or do, verbs followed by ing and to, comparing

porozumění textu ("true/false" na základě textu)

U studentů se spec. potřebami je po vzájemné dohodě s vyučujícím možné ústní dozkoušení.

Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK