PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metody řešení úloh SŠ matematiky - OPNM1M104A
Anglický název: Problem solving in secondary mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKMM1M104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)
Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s problematikou řešení úloh zaměřených na témata SŠ matematiky. Kurz je zaměřen zvláště na úlohy s matematicky bohatým obsahem a/nebo s možností několika řešitelských strategií.
Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)

Zhouf, J.: Písemné maturitní zkoušky do gymnaziálních tříd se zaměřením na matematiku, PedF UK Praha, 2014

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (15.07.2017)

Práce na semináři, samostatná příprava na seminář (dle pokynů vyučujících).

Sylabus
Poslední úprava: STEHLIKO (27.10.2019)

V rámci tohoto kurzu studenti řeší, analyzují a diskutují řešení úloh zahrnujících témata SŠ matematiky. Tyto úlohy jsou zvláště vybrány tak, aby zahrnovaly několik matematických konceptů a/nebo poskytovaly několik možných strategií k řešení. Grafické, algebraické a empirické strategie jsou diskutovány z hlediska efektivity a diferenciace studentů (žáků). Studenti se také seznamují s obsahem a řešeními úloh státních standardních testů (např. maturity).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STEHLIKO (24.09.2018)
Každému účastníkovi kurzu budou pro každý seminář přiděleny konkrétní úlohy k řešení v rámci domácí přípravy. Pro získání zápočtu bude potřeba:
  • aktivně se účastnit seminářů,
  • odevzdat řešení přidělených úloh pomocí kurzu v Moodlu,
  • po případném vyzvání s porozuměním prezentovat řešení každé z přidělených úloh.
V případě neúspěchu při řešení úlohy je student povinen prokázat snahu o vyřešení a smysluplně prezentovat rozbor zadání úlohy a klíčové otázky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK