PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hudba v současné škole I - OPNH4H031A
Anglický název: Music in Contemporary School I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNH4H041A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (07.09.2022)
Předmět je zaměřen na didaktickou, metodickou a hudebně teoretickou přípravu budoucího pedagoga na práci s poslechovými skladbami na 2. stupni základní školy. Důraz je kladen na aktivní poslech hudby opřený o znalost souvislostí historických, kulturních a společenských. Studenti si osvojují metody a formy práce s poslechovými skladbami, poslechové aktivity propojují s ostatními hudebními činnostmi i dalšími druhy umění, využívají přitom svých znalostí z dějin hudby, harmonie, analýzy skladeb a dalších oborů.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

4 kredity/120 hod.: 12 hod. přednášky, 12 hod. semináře, 16 hod. příprava na semináře, 40 hod. tvorba seminární práce, 40 hod. příprava na test

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

BEZDĚK, J. Soudobá hudba před tabulí. Plzeň: FPE ZČU, 2008. ISBN 978-80-7043-669-1.

HANŽLÍK, B.: Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni,pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír q instrumentální soubor. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2014

HERDEN, J. Hudba pro děti. Praha : Univerzita Karlova, 1992. ISBN 80-7066-522-X

HERDEN, J. My pozor dáme a (nejen) posloucháme. Praha: Scientia, 1997. ISBN 978-80-7183-087-0.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole. Základní a výběrová řada. Hradec Králové: Tandem, 1997-2019.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Orlice, 2002. ISBN 80-903115-7-1.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní školy. Praha: SPN, 1984.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a  mimoškolní. Praha: UK, Pedagogická fakulta. ISSN 1210-3683.

 

Wright, C. Listen To The Music. Boston : Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-86761-1.

Kerman, J., Tomlinson, G. Listen. Boston : Bedford, 2016. ISBN 978-0-312-59347-6.

Downs, Ph. Antology of Classical Music. Norton, 1992. 554 pp. ISBN 0393952096.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2023)

1) Aktivní účast v hodinách (90% docházka)

2) Seminární práce: příprava na poslechovou část vyučovací hodiny na 2. st. ZŠ a její prezentace v semináři

3) Vědomostní test zaměřený na znalost vybrané literatury (J. Kopecký, J. Synek, V. Zouhar: Hudební hry jinak) + učivo z přednášek

Řádný termín pro psaní vědomostního testu je na poslední hodině, studenti mají k dispozici 2 opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (09.09.2022)

Aktivní, tvořivý poslech hudby opřený o znalost souvislostí historických, kulturních a společenských

Průpravná cvičení k poslechu

Metodický postup při poslechu hudebního díla

Hudebně vyjadřovací prostředky

Rozbor hudebního díla - analýza historicko genetická, strukturální, sémantická, axiologicko funkční

Vizualizace poslechu

Sémantický diferenciál

Příklady práce s poslechovou skladbou

Skladby vhodné k poslechu na 2. stupni ZŠ

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK