PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie II - OPNE4E011A
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 19 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (23.09.2019)
Základem pro tento kurz je přednáška „Anorganická chemie I“ v bakalářském studiu. Dochází zde k rozšíření obecné části v následujích směrech: Molekulová symetrie (rozšíření kapitoly „Model VSEPR“) Kovová vazba (rozšíření původní stejnojmenné kapitoly) Vodíková vazba (rozšíření kapitoly „Slabé vazebné interakce“) Způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách (rozšíření kapitoly „Iontová vazba a strukturní typy iontových krystalů“) Spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin (rozšíření kapitoly „Teorie krystalového (ligandového) pole“) V systematické části dojde k rozšíření kapitol zabývajících se chemií nepřechodných prvků s důrazem na jejich typické reakce
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (23.09.2019)

Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I – Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

Cotton F.A., Wilkinson G.: Anorganická chemie, Academia, Praha 1973 (všechna pozdější vydání vyšla pouze anglicky, lze využít kterékoliv z nich)

Klikorka J., Hájek B., Votinský J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL/ALFA, Praha 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (18.09.2019)

Vlastní zkouška je ústní a pro její splnění je třeba zodpovědět dvě vylosované otázky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (23.09.2019)

Rozšíření obecné části:

1)      molekulová symetrie (prvky a operace symetrie, bodové grupy symetrie, klíč k jejich určení, příklady konkrétních molekul) – 2 přednášky 

2)      kovová vazba (pásový model elektronové struktury v tuhých látkách, výklad vodivosti kovů, polovodičů, izolantů) – 1 přednáška 

3)      vodíková vazba (klasifikace, vztah délky a energie vazby, protonová vodivost) – 1 přednáška 

4)      způsoby uspořádání stavebních částic v tuhých látkách; ideální krystal (mříže, buňky, translační symetrie, prostorové grupy)  – 2 přednášky 

5)      spektrální a magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin, stereochemie koordinačních sloučenin  – 1 přednáška

 

 

Rozšíření systematické části:

1) Typické reakce halogenů a jejich sloučenin, srovnání ve skupině, výjimečnost fluoru (1 přednáška)

2) Typické reakce chalkogenů a jejich sloučenin, srovnání ve skupině s důrazem na rozdíly v oxidačně-redukčních vlastnostech a stálosti oxidačních stupňů (1 přednáška)

3) Typické reakce prvků skupiny dusíku a jejich sloučenin (1 přednáška)

4) Typické reakce prvků skupin uhlíku a boru a jejich sloučenin (1 přednáška)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK