PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Náslechová praxe v dějepisu s reflexí - OPND4D013A
Anglický název: Teaching Practice - History
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mikeska
Vyučující: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
PaedDr. František Parkan
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)
Oborová praxe dějepisu spočívá v návštěvách institucí zajišťujících formální a neformální vzdělávání a v aktivní participaci na procesech, které tam probíhají. Formou společných návštěv základní školy, školní družiny, různých typů středních kol, Domů dětí a mládeže, nízkoprahových zařízení a dalších institucí pro volný čas se studenti seznamují s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v průběhu studia připravováni. Mohou si vybrat praxi asistentskou, která spočívá v pomoci učiteli při přípravě, ale i při vlastní realizaci i reflexi výuky, mohou pracovat se slabšími nebo talentovanými žáky v dějepise i asistovat přímo při výuce dějepisu konkrétnímu žákovi. Dále mohou připravovat a opravovat testy z dějepisu a domácí úkoly, pomáhat při dějepisných soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá. Cílem je zajistit bližší sepětí univerzitní přípravy s praxí. Zároveň si studenti prohlubují své znalosti školního prostředí a seznamují se s provozem vzdělávacích institucí.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (31.08.2021)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 15 minut
Samostudium literatury (za semestr) 3 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 7 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 3 hodiny
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 12 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)

ŠIMONÍK Oldřich, Začínající učitel. The Beginning Teacher (Některé pedagogické problémy začínajících učitelů). Brno 1995. ISBN 80-210-0944-6.

DYTRTOVÁ Radmila – KRHUTOVÁ Marie, Učitel: Příprava na profesi, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK