PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a odevzdání diplomové práce (edukace) - OPND3D040A
Anglický název: Preparation and submission of a diploma thesis
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 11
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (9999)
letní:neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Foltýn
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
PhDr. Martina Indrová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Mgr. Kateřina Sládková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (18.10.2021)
Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty. Po odevzdání diplomové práce a vložení do SISu se předmět označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce. Poté, co si student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy diplomové práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Dle tématu diplomové práce.

Čmejrková, S., Daneš, F., & Světlá, J. (2002). Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Šifner, F. (2004). Jak psát odborný text a diplomovou práci zvlášť. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Zbíral, R. (2009). Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských prací. Praha: Linde.
Boldiš, P. (2004). Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197). Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Dostupné z http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdfBoldiš, P. (2004). Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Dostupné z http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdfKratochvíl, J., Sejk, P., Eliášová, V., & Stehlík, M. (2011). Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html#Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
Mošna, F. (2017). Základní statistické metody. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
Denglerová, D., Gulová, L., Klapko, D., Preissová Krejčí, A., Stanoev, M., Strobachová, B., . . . Šuráňová, V. (2013). Výzkumné metody v pedagogické praxi (L. Gulová & R. Šíp Eds.). Praha: Grada.
Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
Chráska, M. (2016). Matody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)
Obsah:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK