PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Drama diversa II - OPND1D137B
Anglický název: Drama diversa II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D022B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.01.2022)
Kurs nabízí reflexi zrcadlení společenského, historického a kulturního dění v aktuálním osobním kontextu studentů. Koriguje jejich pedagogické, psychologické a didaktické vzdělání tak, aby akcentoval pozitivní dopady subjektivních teorií na praxi muzejního, galerijního a památkového edukátora. S využitím metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky studentům umožní, aby zažili a reflektovali efektivitu působnosti výchovného dramatu. Kurz tak iniciuje progresivní změny, které mohou pozitivně ovlivnit i další profesní rozvoj studentů v oblasti péče o kulturní dědictví. Výuka je proto realizována formou souvislých časových bloků přímo v prostředí vybraných památkových objektů a absolvence kurzu předpokládá aktivní podíl studentů. V rámci kurzu se studenti zapojí do organizace edukačních programů, které mají za cíl, aby návštěvníci odcházeli z památkového objektu s pocitem potřeby participovat na zkvalitnění péče o kulturní dědictví, nebo minimálně s novým pohledem na hodnotu kulturního objektu. Programy mohou cílit také na místní obyvatele (např. žáky zdejší školy, dobrovolníky, seniory) a nabízet jim hlubší identifikaci s památkou.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.01.2022)

Literatura

MACHKOVÁ, E., Projekty dramatické výchovy, Portál Praha 2012, ISBN 978-80-262-0093-2.

HAVLŮJOVÁ, H., Indrová, M. a kol., Památky nás baví, 5. NPÚ 2015 ISBN 978-80-905631-6-2.

Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (14.01.2022)

Sylabus

Blok I. (12 hodin, dvoudenní bloková výuka na vybraném památkovém objektu)

  • Seznámení s historií vybraného objektu či expozice. Zkoumání objektu vhledem k cílovým návštěvnickým skupinám. Analýza potenciálu edukačních možností. Vypracování programu s metodami dramatické výchovy pro konkrétní cílovou skupinu.

Blok II. (12 hodin, dvoudenní bloková výuka na vybraném památkovém objektu)

  • Realizace a ověřování programu s vybranými cílovými skupinami. Zpětná vazba a vyhodnocení celého kurzu. 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (18.01.2022)
Vypracování podrobné metodiky interpretace památkového objektu – vyplněný formulář vzdělávací lekce pro určitou cílovou skupinu s využitím dramatické výchovy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK