PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hudební jazyk II - OPND1D133B
Anglický název: Musical language
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPND3D021B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Anotace -
Předmět Hudební jazyk II dále rozvíjí otázky spojené problematikou hudebního vnímání, projevu a schopnosti analyzovat hudební struktury od nejsnažších po složitější. Podstatnou roli bude hrát i hudební praxe, resp. možnost vyzkoušet si některé elementární techniky přímo praktickým způsobem samotnými studenty. Není nutné, aby studenti uměli přímo hrát na nějaký nástroj, lze využít celou škálu bicích nástrojů, ale i lidský hlas, tělo, atd. To poskytne studentům nejsnažší možnost pochopit jednotlivé prvky hudebních struktur. naučit se poslouchat pestrou paletu hudebních stylů a žánrů a následně s nimi pracovat v rámci edukační praxe.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (07.02.2020)
Cíl předmětu

Kurz má za cíl seznámit posluchače s hudební strukturou takovým způsobem, aby se poté byli schopni zorientovat v celé šíři hudby od minulosti až po současnost a také pochopit její vnitřní matérii a logiku.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.01.2021)
Deskriptory

Výuka bude probíhat prezenčním způsobem. Pokud to nebude možné, on line. Způsob by byl studentům oznámen.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.01.2021)
Literatura

Tichý, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 297 s. Hudební pedagogika; sv. 3. ISBN 978-80-7331-199-5.

Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Vyd. 1. Brno: Togga ve spolupráci s Českým hudebním fondem, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (07.02.2020)
Sylabus -

V teoretické rovině se seminář bude zabývat následujícími aspekty:

1.       Hudební forma:                      

principy formování smysluplného hudebního tvaru: - melodicko rytmická struktura (motiv = slovo, téma = věta) - kontrast (dynamický, barevný, hustotní, charakterový) - postupný vývoj - od tichého k hlasitému, od řídké k husté sazbě, od jednoduchého k složitému a naopak (klimax a antiklimax). Pevně konstituované formální útvary - pojmy: píseň jako forma, sonáta, rondo atd.                        

2.       Hudební instrumentář:          

základní organologické dělení: dechy, strunné (smyčcové, drnkací), klávesové, bicí. Ustálená obsazení komorních souborů, obsazení orchestru (klasický, romantický). Dělení lidského hlasu (SATB),         dělení hlasu podle operního oboru (soprán kolorat., dramat., lyrický, tenor hrdinný, buffo, bas buffo apod.).

3.       Hudební sdělení:                     

hudební skladba jako příběh - hudební skladba jako organizovaný sled poutavých zvuků - hudba jako emocionální výpověď - hudba jako abstraktní intelektuální konstrukce.   Postupné vytvoření žánrových typů konstituovaných zejména v období romantismu (např.: vesele, komicky, smutně, tragicky, smutečně, slavnostně). Pojmy: absolutní hudba, programní hudba,  zábavná hudba.

4.       Hudební žánry:                       

hudba komorní, orchestrální, vokální, vokálně instrumentální, opera - cykly drobných skladeb, sonáty, dua, tria, kvartety, kvintety - symfonie, předehry, symfonické básně - komorní píseň, kantáta, oratorium, církevní hudba atd.           

 

Řada témat bude doprovázena vybranými ukázkami z nahrávek hudebních skladeb různých slohových epoch, různých žánrů, různého charakteru a rozličného instrumentálního obsazení

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (07.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Účast minimálně na dvou blocích ze tří.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (12.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK